Toen het Onze Vader in het Nederlands werd vertaald, kwamen er twee katholieke versies in omloop: een Nederlandse en een Vlaamse. Een speciale, gezamenlijke commissie is nu tot een nieuwe vertaling gekomen: deze integreert elementen uit de Vlaamse en de Nederlandse versie."> Toen het Onze Vader in het Nederlands werd vertaald, kwamen er twee katholieke versies in omloop: een Nederlandse en een Vlaamse. Een speciale, gezamenlijke commissie is nu tot een nieuwe vertaling gekomen: deze integreert elementen uit de Vlaamse en de Nederlandse versie." /> Pancratiusparochie Sloten - Nieuws

Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Het nieuwe Onze Vader

Waarom een nieuwe vertaling?

gepubliceerd: vrijdag, 6 januari 2017

Toen het Onze Vader in het Nederlands werd vertaald, kwamen er twee katholieke versies in omloop: een Nederlandse en een Vlaamse. Een speciale, gezamenlijke commissie is nu tot een nieuwe vertaling gekomen: deze integreert elementen uit de Vlaamse en de Nederlandse versie.

Bovendien sluit de nieuwe vertaling in woord­keuze beter aan bij vertalingen van het Onze Vader die worden gebruikt in andere christelijke kerken. Het heeft ook een praktisch nut zoals bv op bedevaarten waar Nederlanders en Vlamingen vaak met elkaar op pad gaan.

 

Wat is dan het verschil?

 

Dit is de nieuwe versie van het Onze Vader:

 

Onze Vader, die in de hemel zijt,

uw naam worde geheiligd, uw rijk kome,

uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden.

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.

en breng ons niet in beproeving

maar verlos ons van het kwade.

 

Het meest in het oog springende is: bekoring of beproeving. De bron is het Latijnse woord ‘tentatio’. En ‘tentatio’ komt weer van het Griekse ‘periasmos’.

“Dit woord kan zowel met ‘bekoring’ als met ‘beproeving’ vertaald worden,” legt de aarts­bis­schop van Belgie - kardinaal De Kesel- uit. “Meestal (in de Bijbel) vertaalt men dit woord met ‘beproeving’.

De vertaling ‘bekoring’ stelt daarenboven ook een theologisch probleem. Bekoren betekent aanzetten tot het kwaad, wat volgens de Schrift werk is van de duivel. God kan ons geloof beproeven, in situaties waarin we onherroepelijk voor de keuze staan: voor God en dus tegen het kwaad, of voor het kwaad en dus tegen God. Het is pas in en door de beproeving dat je weet of je werkelijk in God gelooft. Of je Hem onvoorwaardelijk vertrouwt, ook in het donkerste uur. Vandaar de betekenis van de laatste bede uit het Onze Vader. We vragen God ons niet boven onze krachten zou beproeven.