Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Kom in actie, helpt u mee?

Adreswijzigingen via SILA dreigen te vervallen

gepubliceerd: donderdag, 19 januari 2017
Kom in actie, helpt u mee?

Hierbij wil de parochie de bezoekers van deze website vragen in actie te komen en de internetconsultatie m.b.t. de kerkelijke administratie in te vullen. Informatie en argumenten zijn hieronder te vinden en in de bijlage.

De Tweede Kamer heeft het afgelopen jaar een motie aangenomen die ertoe leidt dat in 2018 door de burgerlijke gemeenten geen adreswijzigingen meer zullen worden verstrekt aan de Stichting Inter­ker­ke­lijke Ledenadministratie (SILA).

Deze service is onmisbaar voor de kerken. Zij worden ernstig benadeeld, als ze geen gebruik meer kunnen maken van deze mogelijkheid.

Maar voordat het zover is, houdt de overheid een internetconsultatie. U kunt dus reageren op dit voornemen van de politiek!

Vul de internetconsultatie vandaag nog in, want reageren kan maar tot 3 februari 2017.

Meer informatie

Meer informatie is be­schik­baar in de vorm van een PDF document:

Hoe kunt u reageren?

 1. Ga na de speciale website:

  www.internetconsultatie.nl/inschrijftermijnbrpvreemdelingen/reageren

 2. Vul uw reactie in het tekstblok met de vraag: Wilt u reageren op deze regeling? Dan kunt u hier uw reactie geven. In dit blok vult u in waarom u het geen goed idee dat niet langer gegevens verstrekt kunnen worden aan de Stichting Inter­ker­ke­lijke Ledenadministratie (SILA) uit de Basisregistratie Personen (BRP). Zie hieronder een aantal argumenten waarom het een slecht plan is.
 3. Nadat u uw reactie heeft ingegeven, klikt u op Verder
 4. Bij de volgende stap is het mogelijk een bestand toe te voegen. Dat hoeft echter niet. U kunt gewoon op Verder klikken.
 5. In dit scherm voert u tweemaal uw e-mailadres en vervolgens uw per­soon­lijke gegevens in. Bij een internetconsultatie is anoniem reageren immers niet toegestaan. Uw per­soon­lijke gegevens worden gebruikt voor het verwerken van uw inzending.
 6. Na het versturen van uw reactie, ontvangt u een bevestigingsmail. In deze mail staat een link naar de website van de consultatie. Die link moet u aanklikken om uw reactie te bevestigen.

Argumenten

 • Alleen kerken worden uitgesloten van inzage in de BRP, andere organisaties blijven recht houden op deze service. Hiermee worden de kerken gediscrimineerd!
 • Burgers kunnen zelf aan de gemeente waar ze wonen melden dat hun persoonsgegevens niet meer doorgegeven mogen worden aan SILA; de gemeente zal dan stoppen met het verstrekken van de gegevens.
 • Wie echt nooit meer iemand van de kerk aan de deur wil hebben, kan zich laten uitschrijven als kerklid.
 • Wanneer iemand bij­voor­beeld naar een verpleeghuis gaat en zelf niet meer voldoende bewust is dat zij een adreswijziging moet doorgeven aan een kerkelijk bureau, wordt de verhuizing toch doorgegeven en ontvangt zij bezoek van de gemeente of parochie op haar nieuwe adres.
 • Wanneer iemand overlijdt en de nabestaanden verzuimen dit overlijden door te geven, wordt het feit van dit overlijden toch bekend bij de ledenadministratie en kan worden voorkomen dat er pijnlijke situaties ontstaan.
 • Niemand heeft tegen zijn of haar wil een zogenaamde SILA-stip. Daar komt bij dat de SILA-stip alleen voor het betreffende kerk­ge­noot­schap zichtbaar en is er derhalve geen sprake van een inbreuk op de privacy.
 • De huidige dienstverlening kost de overheid geen geld.
 • Kerken verrichten veel werk op het terrein waar de overheid zich primair verant­woor­de­lijk voor weet. Denk daarbij aan de rol die kerkleden spelen bij de opvang van asielzoekers, bij vragen rondom armoede en bij het omzien naar ouderen en andere kwetsbare groepen.
 • Alles bij elkaar genomen bedraagt de sociale bijdrage van de vele vrij­wil­lig­ers in parochies en gemeenten aan de maat­schappij een aanzienlijk bedrag. Ook om deze redenen achten wij het onrechtvaardig dat de kerken de toegang tot de BRP wordt ontzegd.
 • De regeling zoals deze nu bestaat is nota bene in overleg met de overheid zelf getroffen.
 • Nog op 8 maart 2012 sprak de toenmalige minister van binnenlandse zaken, mevr. Spies, warme woorden bij het in ontvangst nemen van een jubileumboek over de SILA.
 • Het is vreemd dat de regering amper vier jaar later wil besluiten een einde te maken aan het doorgeven van de verhuismutatie aan de SILA.
 • Op basis van het christelijk geloof hebben de kerken het vaste voornemen om hun bijdrage aan de samenleving te blijven leveren.
 • Genoemd besluit bemoeilijkt dat echter en impliceert het risico dat kerken in hun organisatorisch vermogen nodeloos worden verzwakt. Daarmee demotiveert u kerkelijk betrokken mensen in hun dienst aan de samenleving.