Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Geef en help kinderen in San Salvador aan een toekomst zonder geweld!

Vastenactie 2017

gepubliceerd: maandag, 27 februari 2017

Vastenactie steunt verschillende initiatieven voor kinderen en jongeren, als ‘eilanden van hoop’, zodat hun leven een leven kan worden zonder geweld. Wij vragen u ook dit jaar het werk van de Vastenactie te steunen. Dit jaar voor projecten voor kinderen en jongeren in de stad San Salvador

El Salvador is een land getekend door geweld. Van 1980 – 1992 woedde er een burger­oor­log. Een militair bewind en doodseskaders maakten de dienst uit.

In 1980 werd aarts­bis­schop Óscar Romero vermoord tijdens de heilige Mis. Aarts­bis­schop Romero werd in 2015 door paus Franciscus zalig verklaard. In 1982 werden vier Nederlandse Ikon journalisten, die een rapportage maakten over de burger­oor­log, vermoord in El Salvador.

De burger­oor­log is voorbij, maar het geweld gaat door: nu vooral door bendes, de Maras. In 2015 werden er van de zes miljoen inwoners 6656 mensen vermoord, meer dan 17 keer het wereldgemiddelde (vergelijk met Nederland: 120 moorden in 2015). Meer dan 60.000 vooral jongeren en kinderen zijn lid van een bende. De bendes verdienen geld aan drugshandel, autodiefstal, mensensmokkel en afpersing. De bendes misbruiken jonge kinderen als ‘spionnen’ op straat om af te luisteren en om wekelijkse of maandelijkse ‘bijdragen’ van winkeliers en ondernemers te innen. Vanwege al dit geweld spelen kinderen niet buiten, maar vooral binnenshuis en ook volwassenen blijven zoveel mogelijk binnen: niemand wil in een vuurgevecht tussen bendeleden en politie belanden of in een bende­oor­log betrokken worden. ‘Horen, zien, zwijgen’ is het devies: wie verdacht wordt van klikken naar de politie of een rivaliserende bende, wordt verminkt of vermoord.

Hoe houd je als ouders je kinderen uit handen van de bendes in een wereld van armoede en geweld? Wie kan je daarbij helpen? Waar vind je veilige plekken van hoop voor je kinderen?

Vastenactie steunt verschillende initiatieven voor kinderen en jongeren, als ‘eilanden van hoop’, zodat hun leven een leven kan worden zonder geweld. Wij vragen u ook dit jaar het werk van de Vastenactie te steunen. Dit jaar voor projecten voor kinderen en jongeren in de stad San Salvador:

  • Het sociale werk van de paters Passionisten in Mejicanos.
  • Het Jeugd­cen­trum in Apopa van de zusters Angel de la Guarda.
  • De oprichting van een jeugd­cen­trum in Mejicanos.
  • Het werk van de vrij­wil­lig­ers van Centro Bartholomé de las Casas (CBC) op basisscholen.
  • CBC traint de vrij­wil­lig­ers en steunt hen bij de uitvoering van hun werk.

Bekijk de filmpjes

De parochiefilm (voor volwassenen) en scholenfilm (voor kinderen) laat goed zien wat het probleem is en hoe ons Vastenactie project de kinderen en jongeren helpt.

Het sociaal centrum van de paters Passionisten in Mejicanos

In Mejicanos (een deel van San Salvador) hebben de mensen zwaar te lijden onder de gewelds­cul­tuur van de bendes. Hier werken – onder andere – de paters Passionisten. Zij hebben een sociaal centrum waar jongeren en volwassenen diverse opleidingen en workshops kunnen volgen. Het doel: een eigen bedrijfje opstarten zodat mensen in hun eigen onderhoud kunnen voorzien en de verleidingen van de bendes beter kunnen weerstaan. Denk aan cursussen op het gebied van koek en gebak maken, maar ook aan jongeren die worden opgeleid tot koerier. Pater Carlos san Martin: “We kunnen met dit soort initiatieven mensen een toekomst vol moge­lijk­he­den bieden en we hebben al veel voorbeelden van jongeren die zich hebben kunnen ontwikkelen en voor hun familie en eventueel gezin kunnen zorgen.”

Met de Vastenactie steunen we het sociale werk van de paters, die door middel van workshops mensen een vak leren waarmee ze in hun levens­on­der­houd kunnen voorzien. We steunen ook de oprichting van een jeugd­cen­trum in Mejicanos.

Het Jeugd­cen­trum in Apopa van de zusters Angel de la Guarda (Beschermengel)

“Wie lid wordt van een bende, heeft maar drie opties: je belandt in het ziekenhuis, in de gevangenis of op het kerkhof.” Aldus Pablo Rafael Andasol Paiz. Hij is coördinator van het Jeugd­cen­trum dat de Zusters van Angel de la Guarda hebben opgericht in een van de meest beruchte wijken van San Salvador: Apopa. Dagelijks ziet hij hoe de bendes het leven in de stad beheersen en hoe volwassenen en kinderen daaronder te lijden hebben: “Kinderen en jongeren hebben hier geen veilige plaats om te spelen en te leren vanwege de constante dreiging van geweld. Daarom is het Jeugd­cen­trum zo belangrijk: hier zijn kinderen en jongeren veilig en we geven ze de handvatten om zichzelf te ontwikkelen zodat ze later een positieve verandering in onze samenleving kunnen bewerkstelligen.”

Kinderen en jongeren hebben thuis én op straat te maken met verschillende vormen van geweld legt Pablo uit: “Er is veel huiselijk geweld, maar de meeste kinderen voelen zich ook onveilig als ze op straat lopen of spelen.” Als je als jongere of als kind op straat ‘rondhangt’, kan de politie denken dat je bij een bende hoort of voor een bende op de uitkijk staat: “Dan kunnen de agenten je bedreigen of slaan,” zegt Pablo, “en als de agenten het niet doen, dan kunnen de bendes het doen, omdat ze denken dat je voor de politie spioneert of voor een andere bende.”

Jonge mensen hebben dus geen plaatsen waar ze elkaar veilig kunnen ontmoeten, laat staan waar ze aandacht krijgen en zichzelf onbezorgd kunnen ontwikkelen. Dat gunnen we de jeugd in Apopa wel: met hen begint immers de toekomst en daarom is er het jeugd­cen­trum van de zusters Angel de la Guarda. Pablo heeft aan den lijve ondervonden wat het Jeugd­cen­trum voor jongeren kan betekenen: “Ik had een periode dat ik opstandig was en op het slechte pad dreigde te raken. Ik begon te roken en te drinken en was geïn­te­res­seerd in de jongens van de bendes: zij hebben immers veel geld, krijgen veel respect en hebben aan vrouwen geen gebrek. Naast mijn ouders was het Jeugd­cen­trum heel belangrijk voor me toen: ik vond er rust, vertrouwen, veiligheid en vriend­schap. Ik realiseerde me dat ik mijn tijd kon gebruiken voor ‘rondhangen op straat’ of voor iets zinvols. Dankzij het Jeugd­cen­trum kon ik me ontwikkelen en mijn talenten en moge­lijk­he­den ontdekken.

Het jeugd­cen­trum in Apopa organiseert onder andere breakdance- en jazzdance-lessen, er is een muziek­groep en de moeders van de kinderen krijgen aerobic-lessen. Voor de allerkleinsten is er een kleuterklas. Tijdens en na de workshops is er aandacht voor per­soon­lijk contact en allerlei andere onderwerpen, zoals vriend­schap, ruzie maken en het weer goed maken, je ver­plaatsen in een ander, per­soon­lijke ont­wik­ke­ling, doelen stellen in je leven, enzovoorts.

Wat kunnen wij bijdragen?

  • Voor 15 euro krijgt een jongere een eendaagse training, waarin hij leert kinderen en jongeren te begeleiden.
  • Voor 50 euro kan een jongere op weg worden geholpen om een eigen bedrijfje te starten, bij­voor­beeld een koeriersdienst of bakkerij.
  • Voor 100 euro krijgen ouders en voogden een maand lang training op het gebied van ethiek en opvoeding.
  • Voor 150 euro krijgen 75 kinderen een maand lang les op het gebied van vreedzaam samenleven.

Wij vragen u ook dit jaar weer het werk van de Vastenactie te onder­steunen met uw gift. Namens de Vastenactie en de honderden kinderen en jongeren in de onder­steunde projecten in San Salvador, willen wij u bij voorbaat al hartelijk danken voor uw gift.