Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Vastentijd: Tijd van bezinning

door Pastor Dominiek Deraeve, sdb

gepubliceerd: donderdag, 2 maart 2017

Met aswoensdag zijn we begonnen met de veertigdagentijd, de vastentijd. Eenmaal in het jaar wordt ons door de Kerk uitdrukkelijk gevraagd om stil te staan bij de relatie die we hebben met God, met onze medemens, met onszelf.

We mogen ons de vraag stellen: hoe sta ik in het leven? Even halt houden is nodig. Wanneer we op reis gaan naar een plek waar we nog nooit geweest zijn, dan moeten we een route volgen. In onze technologische maat­schappij is dit vrij gemakkelijk. We tikken de bestemming in onze tomtom in en die stippelt de route voor ons uit. Toch kan het gebeuren dat er iets gebeurt waardoor de route toch fout lijkt te zijn. Een fout in de kaart, een GPS-storing, werken die niet opgenomen zijn in de routebepaling, … We vertrouwen er niet meer op dat we nog op de juiste weg zijn. Dan is het moment gekomen om even stil te staan en daarna een beslissing te nemen. Hoe rijd ik verder, welke weg ga ik nu nemen? Links, rechts, rechtdoor, of moet ik niet een stukje terugrijden…? Hopelijk maken we de juiste keuze en komen we na een tijdje terug op de juiste weg waar de tomtom het weer kan overnemen.

De vastentijd is zo een moment waarop we ons afvragen of we nog wel op de juiste weg zijn. We laten de automatische piloot even achterwege en evalueren ons leven en vooral onze relaties. Hoe is het met mijn relatie met God, neem ik tijd voor gebed; lees ik eens een goed artikel of boek om mijn geloofsleven te voeden? Hoe is het met mijn verhoudingen tegenover de medemens veraf en dichtbij? Zijn er mensen met wie ik in ruzie lig? Hoe ga ik om met materiële zaken, draag ik zorg voor het milieu, Gods schepping? Hoe is mijn relatie met mezelf? Aanvaard ik wie ik ben, met mijn tekorten maar ook mijn talenten? Leef ik wel vanuit de roeping die God mij gegeven heeft?

Heel veel vragen kunnen op ons afkomen en roepen om een antwoord. In de drukte van het leven hebben we daar meestal geen tijd voor. Toch is het belangrijk hier tijd voor te maken. De veertigdagentijd is als een stoplicht dat je uitnodigt stil te staan bij wat echt belangrijk is in jouw leven als christen en dan te beslissen hoe je verder gaat met je leven. Dit is de betekenis van bekeren. Je keert je om en kiest weer de goede richting in je leven. Dit kan inhouden dat je meer of minder radicale keuzes moet maken. Dat kan zijn stoppen met de een of andere ‘verslaving’ of gehechtheid en/of beginnen met iets nieuws.

Tijdens de vastentijd worden verschillende initiatieven genomen om ons te helpen tot deze bezinning.

Eén ervan wil ik alvast aanbevelen. Al enkele jaren wordt in onze buurt met de christelijke kerken op woensdag­avond een vesperdienst gehouden. Deze start telkens met een sobere maaltijd om 18 u met daarna een gebedsmoment. Wij bijten met de Marcus­parochie de spits af met de aswoensdag­viering op 1 maart. Daarna volgen andere kerk­ge­meen­schappen. Het zou heel mooi zijn mochten we daar met meerdere mensen van de parochie aan deelnemen. Misschien is elk woensdag­avond niet haalbaar, maar is er wel een of enkele avonden mogelijk. Het is zeker een kans om midden de week een rustmoment in te bouwen.

Ik wens je een deugddoende vastentijd.

Pastor Dominiek Deraeve, sdb