Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

De Goede Week 2017

gepubliceerd: vrijdag, 14 april 2017
De Goede Week 2017

De Goede Week staat geheel in het teken van het lijden en sterven van Jezus Christus en vormt een belangrijk onderdeel van het Paasfeest in ruime zin. De Goede Week eindigt tijdens de Paaswake. Die wake vormt de overgang naar de blijde viering van de Verrijzenis op zondag: het eigenlijke Pasen. 

Wij vieren in de Goede Week:

Palmpasen

Op zaterdag­avond 8 april wordt de Palm­zondag­viering gehouden om 19.00 uur met als voorganger Kapelaan Henk Versteeg met begeleiding door onze organist Bob Bekker.

Op zondag 9 april wordt de viering van de Palm­zondag om 10.30 uur gehouden met als voorganger Kapelaan Henk Versteeg met begeleiding door de leden van het koor “St. Cecilia” met enkele Nederlandse gezangen o.a. uit de Matteüs Passion.

In beide Palm­vieringen gedenkt de Kerk de intocht van onze Heer Jezus in Jeruzalem en bestaat uit de volgende delen:

 • Zegening van de palmtakken.
 • Bijbellezingen uit het Oude en Nieuwe Testament.
 • Het Passieverhaal volgens Matteüs.
 • Hierna volgt de Eucha­ris­tie­viering.
 • Na slotritus zullen de palmtakken worden uitgereikt.

Paastriduüm

In het Paastriduüm zal op woensdag­avond 12 april de Chrisma-mis in de Kathedraal Sint Bavo in Haarlem gehouden worden; aanvangstijd op deze avond is 19.30 uur, waarin de Olieën van onze Kerk gewijd worden om na de viering meegenomen te worden naar de parochies in ons Bisdom Haarlem-Amsterdam; dát moet u echt eens één keertje meemaken!!!

Witte Donderdag

Om 19.00 uur op Witte Donderdag 13 april viert de Kerk en onze parochie de instelling van de Heilige Eucha­ris­tie door onze Heer Jezus, waarin het koor “St.Cecilia” de muzikale onder­steuning geeft en waarin Kapelaan Henk Versteeg ook weer zal voorgaan.

In deze viering zal het “Eer aan God” weer even mogen klinken, waarna later het Evangelie volgens Johannes volgt.

Op deze dag gedenken en vieren alle priesters hun wijdingsfeest.

Goede Vrijdag

Deze viering op Goede Vrijdag 14 april zal ook weer om 19.00 uur plaats­vin­den met als voorganger Kapelaan Henk Versteeg en met mede­wer­king door de leden van koor “Vox Laudans”.

Bij de herdenking van het lijden en sterven van de Heer zal de plechtigheid van Goede Vrijdag bestaan uit drie delen:

 • Dienst van het woord.
 • Kruisverering en bloemenhulde door parochianen.
 • De uitreiking van de Heilige Communie.

Stille Zaterdag

Op de zaterdag in de Goede Week verblijft de Kerk bij het graf van de Heer, ziet de Kerk­ge­meen­schap terug op Zijn lijden en sterven. Deze zaterdag wordt ook wel de Stille Zaterdag genoemd, omdat de Kerk zich dan onthoudt van de viering van de Heilige Eucha­ris­tie.

De (èn onze) Kerk­ge­meen­schap (èn in Sloten) zien dan uit naar de Verrijzenis van de Heer, als dàn het ogenblik is aangebroken van de Paasvreugde, welke vijftig dagen zal duren.

Paaswake

In de Heilige nacht van zaterdag­avond 15 april viert de Kerk de Verrijzenis van de Heer in de “Paaswake”. De aanvangstijd is 21.00 uur met begeleiding van “St.Cecilia” en hierin zal Kapelaan Henk Versteeg wederom voorgaan.

De Paaswake bestaat uit drie (of vier) delen:

 • De lichtritus en de aankondiging van het Paasfeest.
 • De Dienst van het woord.
 • (Als er dopelingen zijn: de viering van het doopsel)
 • De viering van de Heilige Eucha­ris­tie.

Pasen

Wij vieren zondagmorgen 16 aprilvreugdevol de verrijzenis van Jezus Christus. De viering start om 10.30 uur; de voorganger is pater Louis Mulder en de viering wordt muzikaal begeleid door ons Latijnse koor Vox Laudans. 

Zij zingen Die Spatzen Messe KV 220 van W.A. Mozart, het Regina Coeli van A. Lotti en het Halleluja van G.F. Händel.

Dirigent: Ben Niekus, organist: Tamir Chasson

De parochie vraagt u al deze avonden zowel op de Witte Donderdag als op de Goede Vrijdag en de Paaswake op zaterdag­avond mee te vieren, omdat dit de bronnen zijn, waarop ons geloof is gegrondvest om samen Paasfeest te kunnen vieren!

U bent dus van harte uitgenodigd!!!