Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Verrijkende dialoog

Door Pastor Dominiek Deraeve, sdb

gepubliceerd: maandag, 26 juni 2017
Verrijkende dialoog

Onze koning Willem-Alexander en koningin Máxima brachten onlangs een officieel bezoek aan paus Franciscus. En hoewel Willem-Alexander en de paus elkaar al voor de derde keer ontmoetten en de paus geregeld staats- en regeringsleiders ontvangt, blijft het bezoek opmerkelijk.

Verschillende nieuwsmedia hebben hierover geschreven. “Pas in maart 1985 betrad koningin Beatrix als eerste Nederlandse vorstin het Vaticaan. Dat heeft alles te maken” – schrijft men – “met een eeuwenlange, moeizame verhouding tussen protestanten en katholieken in Nederland.

Maar in 2005 weigert Beatrix om naar de begrafenis van paus Joannes Paulus II te gaan ondanks het aandringen van velen. Veel katholieken waren onaangenaam verrast, onder meer oud-premier Dries van Agt, en beschouwden dit als een affront aan de Nederlandse katholieken.” De oecumene was toen nog niet in het koningshuis doorgedrongen.

Het is niet alleen omdat de protestant Willem-Alexander met de katholieke Máxima getrouwd is, dat de verhoudingen tussen katholieken en protestanten verbeterd zijn. Het komt vooral door de toenadering van protestanten en katholieken aan de basis en in het middenveld. Sinds het tweede Vaticaans Concilie is de dialoog tussen katholieken en protestanten opgestart en niet meer stilgevallen.

We mogen dit vooral beschouwen als een verrijking. Door het gesprek met elkaar aan te gaan ontdekken we dat er meer is dat ons bindt dan wat ons van elkaar scheidt. Uiteindelijk geloven we allen in dezelfde Heer Jezus Christus, die omwille van ons heil maar ons toegekomen is. Ons katholieke geloof kan sterker uitgediept worden dankzij het contact met de protestanten (en bij uitbreiding alle godsdiensten). Als ik iets zou aanduiden wat wij van de protestanten geleerd hebben, dan is het wel hun omgang met de Bijbel als het Woord van God. Zij leren dan vooral van ons de waarde van rituelen en sacramenten.

Betekent dit dat we daardoor weer helemaal één zullen worden en dat de ‘verdwaalde’ schapen (wie dat ook mogen zijn), zullen terugkeren naar de schaapsstal? Veeleer moeten we geloven in een eenheid in verscheidenheid. Ik ben gelukkig als katholiek, een ander als protestant. Waarom zouden we dit niet in elkaar respecteren? Zoals Paulus schrijft in de eerste corinthiërsbrief zijn we ledematen van één lichaam, elk met een eigenheid en een functie. Wanneer we die verscheidenheid in elkaar erkennen en respecteren, dan brengen we meer eer aan God.

Het is dan ook goed dat we regelmatig deelnemen aan oecumenische ac­ti­vi­teiten in onze buurt. Dit jaar vieren de protestanten 500 jaar reformatie. Ook dit is een kans om de band met elkaar te versterken en de oecumene verder vorm te geven.

Pastor Dominiek Deraeve, sdb