Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Bedevaart naar O.L.V. ter Nood te Heiloo

met de Lucas-, Paulus- en Pancratiusparochies

gepubliceerd: zaterdag, 5 augustus 2017

Op dinsdag 15 augustus zal de jaarlijkse gezamenlijke Maria­bede­vaart naar Heiloo weer plaats­vin­den. We vieren om 12.00 uur de Eucha­ris­tie in de Genadekapel, lunchen daarna in het Oesdom of buiten. Na de lunch zullen we in het kruiswegpark de kruisweg bidden.

Al eeuwen wordt de voorspraak van Maria in Runxputte ingeroepen. Maria is daar niet verschenen, maar wordt er aangeroepen als Onze Lieve Vrouw ter Nood: een veelzeggende toevoeging bij haar naam. Al hebben we hopelijk reden om dankbaar te zijn voor haar voorspraak, waar­schijn­lijk ligt voor ons bij deze pelgrimstocht de nadruk erop dat we haar naam aanroepen om van God de kracht te ontvangen onze zorgen en moeilijkheden aan te kunnen en om een goede oplossing te krijgen voor onze problemen.

We hopen van harte dat veel Pancratiusmensen aan deze tocht van gebed en be-zinning deelnemen: een bedevaart, die we samen houden met de andere parochies van de Regio Nieuw-West.

Graag eigen lunch meenemen. In het Oesdom kunt u thee, koffie, melk enz. kopen, als ook boeken, kaarsen, kaarten, beelden. Om 14 uur bidden we de kruisweg in het park. (Als het regent gebeurt dit in de kapel.) Tussen het eten en de kruisweg is er gelegenheid voor per­soon­lijk gebed en om op het terrein het een en ander te bekijken.

Na het vieren, bezinnen en bidden gaan degenen, die dat willen naar de Joannahof in Bakkum om iets te drinken, te snoepen of te eten.

U kunt zich opgeven bij Helen Dens 06-54720822 en dan aangeven of u met de auto komt of dat u vervoer nodig heeft. Gezamenlijk vertrek om 10.15 uur vanaf de Lucas­kerk.

We hopen dat het ook dit jaar een inspirerende pelgrimstocht wordt: een moment van bezinning en van gebed op voorspraak van Onze Lieve Vrouw ter Nood.