Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Stille Omgang

In de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 maart

gepubliceerd: maandag, 12 maart 2018

Amsterdam wordt ook wel eens ‘Mirakelstad’ genoemd. Deze kwalificatie ontleent Amster­dam aan het feit dat het een oude bedevaarts­plaats is, waar al sinds de middeleeuwen een wonder of mirakel wordt geëerd. Deze verering leeft nog steeds en heeft sinds het einde van de 19e eeuw vooral gestalte gekregen via de jaarlijkse Stille Omgang.

Deze religieus meditatieve omgang door het historische centrum en passerend aan het nachtelijke uitgaansleven van Amsterdam wordt elk jaar gedurende één nacht in de maand maart door het Gezel­schap van de Stille Omgang georga­ni­seerd. Duizenden gelovige mensen uit het hele land nemen er aan deel.

Gebedsintentie:
Eucha­ris­tie = Leven

Het woord ‘Eucha­ris­tie’ betekent letterlijk dankzegging. Een eucharistisch leven is een leven van dankbaarheid. De geschiedenis van de twee vrienden onderweg naar Emmaus – die ook onze geschiedenis is – heeft laten zien dat dankbaarheid geen vanzelfsprekende levenshouding is. Dankbaarheid moet ontdekt en met grote innerlijke oplettendheid beleefd worden. Ons verlies, onze ervaringen van miskenning en verlatenheid, en onze vele momenten van ontgoocheling trekken ons steeds weer naar boosheid, verbittering en wrok. Jezus heeft ons de eucha­ris­tie geschonken om ons in staat te stellen voor dankbaarheid te kiezen. Dat is een keuze die wij zelf moeten maken. Niemand kan dat voor ons doen. Maar de eucha­ris­tie moedigt ons aan tot God om erbarming te roepen, naar de woorden van Jezus te luisteren, Hem bij ons thuis uit te nodigen, in gemeen­schap met Hem te treden en de Blijde Bood­schap aan de wereld te verkondigen.

(Uit: Henri Nouwen, Ons dagelijks brood)

Jongeren­programma

Jongerenprogramma Stille OmgangJonge pelgrims hebben in de Mozes en Aäronkerk hun eigen viering. Het jongeren­programma van de Stille Omgang in Amsterdam zal dit jaar plaats­vin­den op zaterdag 17 maart vanaf 19.30 uur, in de Mozes & Aäronkerk, met als thema ‘Everlasting’. Wat vind jij belangrijk in het leven? Welke zaken zijn eigenlijk van blijvende waarde? En hoe zit dat met de hemel?

Ook dit jaar staan een inspirerend hoofd­programma, vijf deel­programma’s om uit te kiezen, en de Heilige Mis met Mgr. Punt (de bisschop van Bisdom Haarlem-Amsterdam) weer op de planning. Aan het eind van de avond gaan we samen de Stille Omgang lopen door Amsterdam.

Jongeren kunnen zich aanmelden (niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd!) door een mailtje te sturen. De H. Mis is vrij toegankelijk, de kosten van de rest van het programma zijn € 8 per persoon.

Route

De Stille Omgang volgt de route die de pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep, nadat hij getuige was geweest van een eucharistisch wonder dat aan een zieke geschiedde: het Mirakel van Amsterdam. In de middeleeuwen vierden de christenen dit wonder met een feestelijke mirakelprocessie. Vanaf 1881 door een nachtelijke omgang in stilte, inspiratiebron voor alle stille tochten in Nederland. Uniek aan deze tocht zijn de stilte, het ontbreken van uiterlijk vertoon, het duistere uur en de zwijgende verbondenheid van de duizenden gelovigen. De Omgangers weten zich al biddend en mediterend verbonden met Jezus Christus die zich aan alle mensen van goede wil geeft als leeftocht voor onderweg.

Vieringen

Via de website van het Gezel­schap Stille Omgang kunnen in­di­vi­duele deelnemers zich aanmelden en kiezen uit drie Eucha­ris­tie­vie­ringen:

  • de Krijtberg om 23.45 uur
  • de Begijnhofkapel om 22.30 uur
  • voor jongeren in de Mozes en Aäronkerk om 21.30 uur

Bovendien zijn er vanuit het hele land zustergezel­schappen die per bus of trein een bedevaart naar de Amsterdamse Stille Omgang organiseren met een eigen Eucha­ris­tie­vie­ring en programma. Een lijst van zustergezel­schappen staat op de website.

  • Obrechtkerk om 22.00 uur
  • O.L. Vrouwekerk aan de Keizersgracht om 22.00 uur
  • de Krijtberg om 22.15 en 01.30 uur
  • de Nicolaas­basiliek om 21.30 uur
  • HH. Petrus & Paulus­kerk (de Papegaai) om 22.30 en 00.15 uur

Details

datum: de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 maart 2018
website: www.stille-omgang.nl
jongeren­programma: www.sojongeren.nl
informatie: info@stille-omgang.nl