BOODSCHAP VAN DE HEILIGE VADER FRANCISCUS VOOR DE 56STE WERELDGEBEDSDAG VOOR ROEPINGEN 
 
De moed om risico te nemen voor de belofte van God 
BOODSCHAP VAN DE HEILIGE VADER FRANCISCUS VOOR DE 56STE WERELDGEBEDSDAG VOOR ROEPINGEN 
 
De moed om risico te nemen voor de belofte van God 
Zondag 12 mei is de 56e Wereldgebedsdag voor roepingen. Paus Franciscus sluit in zijn boodschap voor deze dag aan bij twee bijzondere bijeenkomsten namelijk de synode over jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping in 2018 en de WereldJongerenDagen in Panama van 2019 -> Lees de boodschap van Paus Franciscus"> BOODSCHAP VAN DE HEILIGE VADER FRANCISCUS VOOR DE 56STE WERELDGEBEDSDAG VOOR ROEPINGEN 
 
De moed om risico te nemen voor de belofte van God 
BOODSCHAP VAN DE HEILIGE VADER FRANCISCUS VOOR DE 56STE WERELDGEBEDSDAG VOOR ROEPINGEN 
 
De moed om risico te nemen voor de belofte van God 
Zondag 12 mei is de 56e Wereldgebedsdag voor roepingen. Paus Franciscus sluit in zijn boodschap voor deze dag aan bij twee bijzondere bijeenkomsten namelijk de synode over jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping in 2018 en de WereldJongerenDagen in Panama van 2019 -> Lees de boodschap van Paus Franciscus" /> Pancratiusparochie Sloten - Nieuws

Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

12 mei 2019 - wereldgebedsdag voor roepingen

Boodschap Paus Franciscus

gepubliceerd: donderdag, 9 mei 2019
12 mei 2019 - wereldgebedsdag voor roepingen
(foto: www.rkkkerk.nl)

Zondag 12 mei is de 56e Wereldgebedsdag voor roepingen. Paus Franciscus sluit in zijn bood­schap voor deze dag aan bij twee bijzondere bijeenkomsten die de Rooms-Katholieke Kerk recent organiseerde over, met en voor jongeren, namelijk de synode over jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping in 2018 en de Wereld­jonge­ren­dagen in Panama van 2019. Ook daar stond het onderwerp roeping centraal.

Paus Franciscus wil op de Wereldgebedsdag voor roepingen met de jongeren nadenken over twee aspecten van roeping namelijk belofte en risico. Hij diept uit ‘hoe de oproep van de Heer ons dragers van een belofte maakt en tegelijkertijd van ons de moed vraagt om het te riskeren met Hem en voor Hem.’ De paus doet dit aan de hand van een scène uit het evangelie, namelijk het moment waarop Jezus zijn eerste leerlingen roept bij het meer van Galilea (Mar. 1, 16-20.

 De roeping van de leerlingen begint met een ontmoeting met Jezus en toen zij van Hem de belofte kregen dat ze deel uit mochten maken van een grotere droom ‘“lieten zij terstond hun netten in de steek en volgden Hem” (Mar. 1, 18). Dat betekent dat het om de oproep van de Heer te aanvaarden nodig is om met hart en ziel bereid te zijn om het risico van een onbekende uitdaging aan te gaan; men dient alles achter te laten wat ons aan ons bootje zou willen binden en ons zo verhindert om een definitieve keuze te maken; van ons wordt de durf gevraagd die ons met kracht naar de ontdekking brengt van het plan dat God heeft met ons leven’, zegt de paus.

Hij verwijst tenslotte opnieuw naar Maria, zoals ook bij de synode en de Wereld­jonge­ren­dagen. ‘Haar “ja” was het “ja” van iemand die zich wilde engageren en bereid was risico te lopen, van iemand die alles op het spel wil zetten, zonder een andere garantie dan de zekerheid te weten dat zij de draagster is van een belofte. En ik vraag ieder van jullie: voelen jullie je dragers van een belofte? Welke belofte draag ik in mijn hart om mee verder te gaan?’

Lees de bood­schap van Paus Franciscus