Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Allerzielen 2019 (zondag 3 november om 10.30 uur)

Requiem van Gabriel Fauré - vocaal Ensemble Fioretto olv Thijs Kramer

gepubliceerd: zondag, 22 september 2019

Op 2 november viert de kerk jaarlijks Allerzielen: een dag om stil te staan bij en te danken voor het leven van hen die gestorven zijn. Zij leven in uw hart en zij leven bij en in God, zo mogen wij geloven.

Op de zondag na Allerzielen (zondag 3 november om 10.30 uur) willen wij als gelovigen in een speciale requiem­viering de overledenen van het afgelopen jaar gedenken. 

Voor (10:15 uur), tijdens en na de viering van Allerzielen wordt een deel van het Requiem van Gabriel Fauré uitgevoerd door vocaal Ensemble Fioretto olv Thijs Kramer met Wybe Kooijmans op het orgel, Ireen van Bijnen, sopraan en Paul Houba, bas.

Wij zullen daarbij hun namen noemen en God vragen onze geliefden de eeuwige vrede te schenken. Voor hen allen ontsteken wij een kaars voor het altaar.

Wij gedenken allereerst onze overleden parochianen van het voorbije jaar (september 2018 tot en met augustus dit jaar).

Met elkaar hopen wij de bemoediging en troost te vinden die nodig zijn, zeker in het eerste jaar waarin het verlies zo sterk kan worden gevoeld.

Van genoemde overledenen is er na de uitvaart gedurende 1 jaar elke maand een misintentie, Als U deze daarna weer wilt verlengen dan graag het formulier dat achter in de kerk ligt invullen waarop U Uw wensen kenbaar kunt maken en wij deze zullen verwerken, ook kunt U dat uiteraard voor andere overledenen invullen.

De kosten zijn € 8,= per keer en kan op een of meerdere bepaalde datums, het ingevulde formulier graag in de brievenbus van de linker deur van de pastorie of aan de koster geven, ook via de mail kan het: info@pancratiussloten.nl