Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Woeker met je talenten

Was Jezus ergens goed in? Waar lagen zijn talenten?

gepubliceerd: zaterdag, 3 augustus 2019

Als we het leven van Jezus beschouwen, treft het dat Hij er negentig procent van doorbracht in het onbekende stadje Nazareth. “Jezus ging met hen mee naar Nazareth en was aan hen onderdanig. Zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart. En met de jaren nam Jezus toe in wijsheid en welgevallen bij God en de mensen” (Lucas 2, 51-52).

De verborgen jaren in Nazareth betekenen een ondoorzichtige periode, een echt mysterie. Van dit geheim kunnen we nooit volledig de diepte doorgronden. Maar het evangelie kent geen geheimen omwille van de geheimzinnigheid. Er is met andere woorden een boodschap in het geheim van Nazareth; een stuk wijsheid, een brok goed nieuws. Er ligt een uitnodiging in om dieper te begrijpen hoe Jezus zijn zending verstond en om mijn eigen leven daar zuiverder op af te stemmen.

Een inzicht in de diepste betekenis van Jezus’ leven in Nazareth, vinden we in Johannes 15 vers 4: “Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven.”

Dit is het talent waarmee Jezus gewoekerd heeft: in God blijven. Daar vinden we de kern van de zaak en al het overige is hieraan ondergeschikt. Als we dit grond-talent verspelen, worden alle andere talenten waardeloos. Jezus heeft dit talent uitgebuit: Hij leefde in zijn Vader, en was zo stevig in de Vader geworteld en gegrondvest dat ook tijdens zijn openbaar leven zijn Vader alles voor Hem betekende. Inderdaad, “Blijf in mijn liefde”. Als ik niet in God blijf, verwoest en vergooi ik al mijn talenten en daarover zal ik rekenschap moeten afleggen op de laatste dag.

De les van Nazareth is eigenlijk glashelder: God gaat boven alles. Daar heb ik tijd en verborgenheid voor nodig. Misschien is het ook voor mij noodzakelijk om heel lang de laatste plaats in te nemen, opdat de overtuiging in mij kan groeien dat God werkelijk de allerbelangrijkste is in mijn leven.

Net zoals Jezus voortdurend de laatste plaats opzocht. Lucas schrijft dat “Jezus afdaalde naar Nazareth”. Zijn hele leven was een afdalen. Hij daalde af door mens te worden. Hij daalde af door een klein kind te worden. Hij daalde af door gehoorzaam te zijn. Hij daalde af door zich arm en hulpeloos te maken, uitgestoten en vervolgd en ten slotte terechtgesteld. Hij daalde af door altijd de laatste plaats in de nemen. Jezus, die leerde: “Wanneer ge ergens genodigd wordt, ga dan op de laatste plaats aanliggen” (Lucas 14, 10), begon met zelf de laatste plaats te kiezen, en bleef op die plaats tot zijn dood toe.

 

Piet van Breemen

https://igniswebmagazine.nl/

overzicht van bijdragen:
zaterdag, 3 augustus 2019Woeker met je talenten
zaterdag, 1 juni 2019Een recht levenspad?
zaterdag, 11 mei 2019Meditatie pater Frans van der Lugt
zaterdag, 27 april 2019Waarachtige bevrijding
zaterdag, 16 maart 2019Back to basics
zondag, 24 februari 2019Hoe reageer je als katholiek op de seksuele schandalen?
zondag, 20 januari 2019Wanneer word je echt christen?
zondag, 6 januari 2019Durf jij net als de Wijzen uit het Oosten echt te zoeken?
zaterdag, 15 december 2018God is mens geworden
zondag, 28 oktober 2018Blijven bidden in moeilijke omstandigheden?
zondag, 23 september 2018Drie tips om katholiek te blijven
zaterdag, 1 september 2018Levenskunst? Waar vind je die?
zaterdag, 4 augustus 2018Wat is het eigene van het christelijk gebed?
zondag, 24 juni 2018een kind of een slaaf?
zaterdag, 28 april 2018Waarover gaat het leven eigenlijk?
zondag, 22 april 2018dankbaarheid
zaterdag, 31 maart 2018Pasen: de macht van de dood gebroken
zaterdag, 31 maart 2018Stille zaterdag
vrijdag, 30 maart 2018Waarom er naast de Gekruisigde twee anderen hingen te sterven
zaterdag, 17 maart 2018Gods wil onderscheiden, hoe doe je dat eigenlijk?
zaterdag, 6 januari 2018Kiezen voor het licht van Christus
dinsdag, 5 december 2017De moed om te aanvaarden dat men aanvaard is??
zaterdag, 2 december 2017Hoopvol verwachten
zondag, 5 november 2017Spirituele alzheimer?
zaterdag, 21 oktober 2017Wees niet bang, maar blijf geloven
zaterdag, 23 september 2017Wees niet bang om te dromen. Droom!
zaterdag, 9 september 2017God wil dat we dromen
vrijdag, 25 augustus 2017Kijk, ik maak alles nieuw
zondag, 20 augustus 2017een Licht op zoek naar jou
vrijdag, 4 augustus 2017Doopsel, begin van de hoop