Pancratiusparochie Sloten


link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Toespraak paus Franciscus tgv de Nederlandse dag

Rome, 15 november 2016

gepubliceerd: donderdag, 17 november 2016

Dierbare broeders en zusters,

Het is mij een grote vreugde u hier in de Sint Pietersbasiliek te mogen begroeten, bij gelegenheid van de “Nederlandse Dag” in het Jubeljaar van de Barmhartigheid. Het is goed dat u hier samen gekomen bent, in een gezamenlijke bedevaart naar Rome, met herders en gelovigen uit alle Nederlandse bisdommen. Op deze manier geeft u uiting aan het leven en de gemeenschap van de kerk in Nederland en aan haar eenheid met de Opvolger van Petrus.

Het Heilig Jaar brengt ons tot een nog hechtere band met Jezus Christus, die het gezicht is van de barmhartigheid van de Vader. Het is onmogelijk dit grote mysterie van Gods liefde ooit volledig te doorgronden! Het is de bron van ons heil: heel de wereld, ieder van ons heeft de goddelijke barmhartigheid nodig. Zij is het die ons redt, die ons leven geeft, die ons herschept tot ware zonen en dochters van God.

En deze heilbrengende goedheid van God is op een bijzondere manier te ervaren in het sacrament van Boete en Verzoening. De Biecht is de plek waar we het geschenk van Gods vergeving en barmhartigheid ontvangen. Het is daar dat de omvorming van ieder van ons begint, alsook de hervorming van het leven van de Kerk. Ik moedig u daarom aan om uw hart te openen en u te laten vormen door Gods barmhartigheid. Zo zult ook u op uw beurt werktuigen van barmhartigheid worden.

Eenmaal omhelsd door de barmhartige Vader die ons altijd zijn vergeving schenkt, zult u in staat zijn om van zijn liefde te getuigen in het leven van alledag. De mannen en vrouwen van vandaag dorsten naar God, ze dorsten naar zijn goedheid en liefde. En ook u, als “kanalen” van barmhartigheid, kunt helpen deze dorst te lessen. Er zijn zoveel mensen die u kunt helpen Christus opnieuw te ontdekken, de Redder en Verlosser van de mensheid! Als missionaire leerlingen van Jezus kunt u de samenleving “bevloeien” met de verkondiging van het Evangelie en met uw liefde voor de naaste, vooral jegens de allerarmsten en de mensen die niemand anders hebben dan zichzelf.

Ik vertrouw u allen en heel de kerk in Nederland toe aan de moederlijke schutse van de Heilige Maria, Moeder van Barmhartigheid, en schenk u van harte mijn zegen. En alstublieft, bidt u ook voor mij.

 

overzicht van bijdragen:
zaterdag, 6 januari 2018Kiezen voor het licht van Christus
dinsdag, 5 december 2017De moed om te aanvaarden dat men aanvaard is??
zaterdag, 2 december 2017Hoopvol verwachten
zondag, 5 november 2017Spirituele alzheimer?
zaterdag, 21 oktober 2017Wees niet bang, maar blijf geloven
zaterdag, 23 september 2017Wees niet bang om te dromen. Droom!
zaterdag, 9 september 2017God wil dat we dromen
vrijdag, 25 augustus 2017Kijk, ik maak alles nieuw
zondag, 20 augustus 2017een Licht op zoek naar jou
vrijdag, 4 augustus 2017Doopsel, begin van de hoop
vrijdag, 9 juni 2017God als Vader die niet zonder ons kan
zaterdag, 3 juni 2017Ik geloof in de heilige Geest
vrijdag, 26 mei 2017De weg van de hoop
zaterdag, 13 mei 2017Maria, moeder van hoop
maandag, 8 mei 2017Heb je dat wel eens?
vrijdag, 5 mei 2017Een flakkerend lichtje
maandag, 1 mei 2017Maria
dinsdag, 25 april 2017Bewaar mij in Uw liefde
maandag, 17 april 2017Bidden is je handen openen voor God
woensdag, 1 maart 2017De ander is een gave
dinsdag, 28 februari 2017Hoe ziet de wereld van God eruit?
zondag, 19 februari 2017Getuige van de verrezen Jezus?
zaterdag, 11 februari 2017Wat is ware stilte?
donderdag, 15 december 2016We vieren Kerstmis, de dag van het Kind
vrijdag, 25 november 2016De Adventstijd
donderdag, 17 november 2016Toespraak paus Franciscus tgv de Nederlandse dag
woensdag, 26 oktober 2016Zondagmorgengebed
zondag, 25 september 2016Gods liefde
woensdag, 21 september 2016vrede
zondag, 11 september 2016verbeelding