Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Blijven bidden in moeilijke omstandigheden?

3 tips!

gepubliceerd: zondag, 28 oktober 2018

Nogal wat mensen stoppen met bidden als ze in moeilijk vaarwater terechtkomen. Of ze vinden het ten minste moeilijk om te bidden als de wind tegenzit. Waarom laat God toe dat ik ongelukkig ben? Waarom brengt Hij geen verandering in deze situatie? Deze drie tips kunnen je helpen om te (blijven) bidden in moeilijke omstandigheden

Eerste tip: heb aandacht voor je lichaam

Als mensen hebben wij niet alleen een lichaam, wij zijn ook lichaam. Bidden doe je per definitie met je hele wezen. Met je hart, je verstand, je ziel. En met je lichaam. Een gespannen lichaam is daarom niet bevorderlijk om tot gebed te komen.

Bidden vraagt immers dat je tot op zekere hoogte stilvalt. Dat je de externe prikkels vermindert om toegang te krijgen tot je innerlijkheid. De daarmee gepaard gaande stilte kan je des te scherper confronteren met de spanningen in je lijf. Onaangenaam, en dus een reden om te stoppen met bidden.

Door meer thuis te komen in je lichaam, kun je het makkelijker openen voor Gods aanwezigheid.

Om dit vroegtijdige afhaken te voorkomen, kan het zinvol zijn tijd te nemen om te bidden met je lichaam. Door meer thuis te komen in je lichaam, kun je het makkelijker openen voor Gods aanwezigheid en het toevertrouwen aan zijn liefdevolle blik. Dat begint met rustig in- en uitademen. Een voor een de verschillende lichaamsdelen aanspannen en ontspannen. Wat ook kan is traag wandelen in de natuur en bijzondere aandacht geven aan wat je hoort, ziet, voelt, ruikt...

Deze lichaamsoefeningen zijn geen verloren tijd. In de mate waarin je probeert ze te doen in verbondenheid met God, kunnen ze een volwaardig gebed zijn.

Tweede tip: zet je probleem in de koelkast

Wie geconfronteerd wordt met moeilijkheden, heeft vaak spontaan de reflex om die moeilijkheden een grote plaats te geven in het gebed. Niet vreemd. Bidden is in belangrijke mate je gewone leven voor God brengen. Maar het is geen denkbeeldig gevaar dat het gebed snel gemonopoliseerd wordt door het probleem. Je gaat je als het ware verplicht voelen alle tijd, energie en aandacht die je aan het gebed besteedt, te richten op die ene vraag, situatie, relatie, persoon, enzovoorts.

In plaats van je vooruit te helpen, kan zo’n gebedstijd je eerder van God verwijderen. Het probleem komt tussen jou en God te staan. Bovendien, hoe dringend dit probleem voor jou ook is, God heeft jou op dit ogenblik misschien iets anders te zeggen.

Daarom kan het zinvol zijn de moeilijkheden bewust niet in het gebed in te brengen. Je kunt ze simpelweg even benoemen aan het begin van het gebed, om er vervolgens bewust voor te kiezen ze los te laten en aan God toe te vertrouwen.

De ervaring leert dat het nogal eens gebeurt dat je na verloop van tijd vaststelt dat de vraag, die in de koelkast was gestopt, intussen vanzelf een antwoord heeft gekregen. Je bent er anders naar gaan kijken, de vraag werd geleidelijk aan minder dringend of allesoverheersend, de negativiteit is verminderd, enzovoorts.

Derde tip: houd je innerlijke vizier open

Wie het moeilijk heeft, zoekt doorgaans naar verlichting, ook in het gebed. Je hoopt op een antwoord op je vraag, de oplossing voor een probleem, licht in de duisternis. Dit is niet meer dan normaal. Het probleem hierbij kan zijn dat we in ons gebed vaak niet alleen een vraag stellen, maar tevens de neiging hebben God ook het antwoord in te fluisteren. En daar dreigt het gebed spaak te lopen. Immers, God laat zich niet opsluiten in onze kaders. Hij antwoordt wel, maar vaak anders of elders dan wij gehoopt hadden.

Hier ligt een grote spirituele uitdaging voor wie bidt in moeilijke omstandigheden: het innerlijke vizier bewust openhouden. Om te onderscheiden waar en hoe de Geest in het gebed elementen van antwoord aanreikt. Meer in het bijzonder betekent dat vaak: bereid zijn om oog te hebben voor de subtiele en discrete ervaringen van vreugde, rust, vertrouwen en hoop, zoals die zich aanbieden in het gebed.

Ook al wijzen die gevoelens een andere richting uit dan verwacht. Het zijn immers de richtingwijzers naar het leven waartoe God je vandaag uitnodigt. Dit vraagt een reële innerlijke vrijheid en openheid. Maar ook de genade van het geloof dat God je blijvend nabij is en voor je zorgt, wat er je ook overkomt.

 

Nikolaas Sintobin sj 

(www.igniswebmagazine.nl)

overzicht van bijdragen:
maandag, 30 september 2019God helpt
zaterdag, 3 augustus 2019Woeker met je talenten
zaterdag, 1 juni 2019Een recht levenspad?
zaterdag, 11 mei 2019Meditatie pater Frans van der Lugt
zaterdag, 27 april 2019Waarachtige bevrijding
zaterdag, 16 maart 2019Back to basics
zondag, 24 februari 2019Hoe reageer je als katholiek op de seksuele schandalen?
zondag, 20 januari 2019Wanneer word je echt christen?
zondag, 6 januari 2019Durf jij net als de Wijzen uit het Oosten echt te zoeken?
zaterdag, 15 december 2018God is mens geworden
zondag, 28 oktober 2018Blijven bidden in moeilijke omstandigheden?
zondag, 23 september 2018Drie tips om katholiek te blijven
zaterdag, 1 september 2018Levenskunst? Waar vind je die?
zaterdag, 4 augustus 2018Wat is het eigene van het christelijk gebed?
zondag, 24 juni 2018een kind of een slaaf?
zaterdag, 28 april 2018Waarover gaat het leven eigenlijk?
zondag, 22 april 2018dankbaarheid
zaterdag, 31 maart 2018Pasen: de macht van de dood gebroken
zaterdag, 31 maart 2018Stille zaterdag
vrijdag, 30 maart 2018Waarom er naast de Gekruisigde twee anderen hingen te sterven
zaterdag, 17 maart 2018Gods wil onderscheiden, hoe doe je dat eigenlijk?
zaterdag, 6 januari 2018Kiezen voor het licht van Christus
dinsdag, 5 december 2017De moed om te aanvaarden dat men aanvaard is??
zaterdag, 2 december 2017Hoopvol verwachten
zondag, 5 november 2017Spirituele alzheimer?
zaterdag, 21 oktober 2017Wees niet bang, maar blijf geloven
zaterdag, 23 september 2017Wees niet bang om te dromen. Droom!
zaterdag, 9 september 2017God wil dat we dromen
vrijdag, 25 augustus 2017Kijk, ik maak alles nieuw
zondag, 20 augustus 2017een Licht op zoek naar jou