Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Wereldjongerendagen in RIO

23-28 juli 2013

gepubliceerd: zaterdag, 15 juni 2013
Wereldjongerendagen in RIO

De Wereld­jonge­ren­dagen (WJD) is het grootste inter­nationale jongerenevenement ter wereld. Honderdduizenden jongeren, overal vandaan, komen bij elkaar om samen het katholieke geloof te vieren. Het zijn altijd inspirerende bijeenkomsten waar de dynamiek van de (jeugdige!) wereldkerk zichbaar wordt.

Voor elke Wereld­jonge­ren­dagen geef de paus de jongeren een bepaalde Bijbeltekst als motto mee. Voor de aanstaande Wereld­jonge­ren­dagen in Rio de Janeiro is het thema: 'Ga, en maak alle volken tot mijn leerlingen.'

Het is de een na laatste zin uit het Matteüsevangelie waarin Jezus zijn leerlingen uitzendt onder alle volkeren om hen tot zijn leerlingen te maken. Voor de meesten van ons is dit een oproep die in ons eigen leven niet vanzelfsprekend is. 

In het ‘Heilig Jaar van de Verlossing’ in 1984 nodigde paus Johannes Paulus II de jongeren van de wereld uit om samen met hem Palm­zondag te vieren in Rome. Ruim 300.000 jongeren gaven gehoor aan deze oproep. Toen één jaar later de Verenigde Naties het jaar 1985 uitriepen tot ‘Inter­nationaal Jaar van de Jeugd’, werd de uit­no­di­ging herhaald. Opnieuw lieten de jongeren zich niet onbetuigd en kwamen massaal naar Rome.

Het succes van deze twee ontmoetingen leidde tot de instelling van de officiële Wereld­jonge­ren­dagen. Deze werden in 1986 voor de eerste keer op een klein­scha­lig en lokaal niveau georga­ni­seerd. Sinds die tijd worden de Wereld­jonge­ren­dagen afwisselend op lokaal en inter­nationaal niveau gehouden. De inter­nationale ontmoetingen vinden ongeveer om de drie jaar plaats, steeds in een ander gastland, waar mogelijk roulerend per continent. In de tussen­lig­gende jaren vindt de ontmoeting plaats op het lokale niveau van de bisdommen. Sinds 1997 komen ook in Nederland jongeren per bisdom ieder jaar samen op Palm­zondag.

De eerste inter­nationale Wereld­jonge­ren­dagen waren in 1987 in Buenos Aires. Na Buenos Aires, Santiago de Compostela, Czestochowa, Denver, Manilla, Parijs, weer Rome, Toronto, Keulen, Sydney en Madrid is nu Rio de Janeiro aan de beurt.

Historie
De Wereld­jonge­ren­dagen bestaan al sinds 1984. Op initiatief van paus Johannes Paulus II kwamen toen 300.000 jongeren naar Rome. Sindsdien worden de WJD afwisselend op lokaal en inter­nationaal niveau gehouden. Na steden als Buenos Aires, Parijs, Manilla, Sydney en Madrid – waar soms meer dan 1.000.000 jongeren samenkwamen – is nu Rio de Janeiro aan de beurt.

Op radio en televisie wordt uitgebreid aandacht besteed aan de Wereld­jongeren­dagen in Brazilië alsook aan het thuis­blijvers­programma in Delft.

Hieronder een chronologisch overzicht van de verschillende programma’s. De RKK besteed aandacht aan de Wereld­jongeren­dagen op Radio 5 en op Nederland 2. Ook Radio Maria besteedt in diverse programma’s aandacht aan de WJD in Brazilië en Delft. Radio Maria is te beluisteren op de Middengolf AM675 en via internet (www.radiomaria.nl).

Zaterdag 20 juli

tijd omroep radio/tv programma
14:00 uur RKK Radio 5 WJD in Kruispunt Radio

Zondag 21 juli

tijd omroep radio/tv programma
10:10 uur RKK NL2 Geloofs­ge­sprek WJD-editie

Maandag 22 juli

tijd omroep radio/tv programma
19:00 uur RKK Radio 5 Wereld­jonge­ren­dagen journaal

Dinsdag 23 juli

tijd omroep radio/tv programma
19:00 uur RKK Radio 5 Wereld­jonge­ren­dagen journaal

Woensdag 24 juli

tijd omroep radio/tv programma
10:00 uur Radio Maria AM675 de uit­no­di­gingsbood­schap van paus Benedictus XVI
15:30 uur Radio Maria AM675 live Eucha­ris­tie­viering met paus Franciscus vanuit Aparecida, een belangrijk Maria-bedevaartsoord in Brazilië
19:00 uur Radio Maria AM675 live contact met jongeren en begeleiders in Brazilië; al het nieuws en opnames vanuit Rio van de World Family Radio Maria
19:00 uur RKK Radio 5 Wereld­jonge­ren­dagen journaal

Donderdag 25 juli

tijd omroep radio/tv programma
10:00 uur Radio Maria AM675 de patroon­heiligen en voorsprekers ge­pre­sen­teerd, gepaard met gebed voor de jongeren
11:00 uur Radio Maria AM675 de vertaling van de preek van paus Franciscus in Aparecida
14:00 uur Radio Maria AM675 live contact en nieuws en opnames van de World Family
19:00 uur Radio Maria AM675 live contact en nieuws en opnames van de World Family
19:00 uur RKK Radio 5 Wereld­jonge­ren­dagen journaal

Vrijdag 26 juli

tijd omroep radio/tv programma
10:00 uur Radio Maria AM675 het thema van de WJD belicht door pater Elias
11:00 uur Radio Maria AM675 de vertaling van de preek van paus Franciscus van de openings­viering
14:00 uur Radio Maria AM675 in gesprek met Katholiek Nieuwsblad over de WJD; live contact, nieuws en opnames van de World Family
19:00 uur Radio Maria AM675 live contact met het thuisblijvers­pro­gramma in Delft en nieuws en opnames van de World Family
19:00 uur RKK Radio 5 Wereld­jonge­ren­dagen journaal

Zaterdag 27 juli

tijd omroep radio/tv programma
10:00 Radio Maria AM675 de catechese van mgr. Hurkmans voor het thuisblijvers­pro­gramma in Delft
11:00 Radio Maria AM675 de vertaling van de meditatie van paus Franciscus tijdens de Kruisweg
14:00 Radio Maria AM675 de catechese van mgr. Van de Hende, live contact en nieuws en opnames van de World Family
14:00 RKK Radio 5 WJD in Kruispunt Radio
19:00 Radio Maria AM675 live contact met het thuisblijvers­pro­gramma in Delft en nieuws en opnames van de World Family
19:00 RKK Radio 5 Wereld­jonge­ren­dagen journaal

Zondag 28 juli

tijd omroep radio/tv programma
10:10 RKK NL2 Geloofs­ge­sprek WJD-editie
14:00 Radio Maria AM675 de vertaling van de preek van paus Franciscus tijdens de Avondwake
14:30 Radio Maria AM675 live contact met de deelnemers op het strand Copacabana vooraf aan de slot­viering
14:30 RKK NL2 Live de slot­viering met paus Franciscus
15:00 Radio Maria AM675 live de slot­viering. In de studio is een pater Karmeliet die het portugees van de preek direct zal kunnen vertalen
19:00 Radio Maria AM675 de vertaling van de preek van de paus tijdens de slot­viering
19:00 RKK Radio 5 Wereld­jonge­ren­dagen journaal

Maandag 29 juli

tijd omroep radio/tv programma
19:00 RKK Radio 5 Wereld­jonge­ren­dagen journaal

Maandag 30 juli

tijd omroep radio/tv programma
19:00 RKK Radio 5 Wereld­jonge­ren­dagen journaal

Maandag 31 juli

tijd omroep radio/tv programma
19:00 RKK Radio 5 Wereld­jonge­ren­dagen journaal