Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Zangtalent gezocht!

gepubliceerd: zondag, 1 september 2013
Zangtalent gezocht!

Onze koren zingen de sterren van de hemel en zoeken beiden nog nieuwe leden om ook in de toekomst dezelfde kwaliteit te kunnen bieden. Hierbij een oproep van ons gemengde Latijnse koor VOX LAUDANS:

Algemene informatie

Het bestuur wil u graag van harte welkom heten op ons koor en geeft u daarom onderstaand wat informatie. Mogelijk vergemakkelijkt dit uw stap om de trap op te gaan naar de koorzolder.

Dit koor verzorgt de gezangen tijdens de eucha­ris­tie­viering in de parochiekerk St. Pancratius, Sloterweg 1184, 1066 CV  AMSTERDAM - tel: 020 - 615 38 63. De parochiepriester is pastor Th. J. Bankras.

De repetities zijn iedere vrijdag van 13.30 – 15.30 uur in de verwarmde parochiekerk. Vóór de kerk is een parkeer­gele­gen­heid. In de directe omgeving zijn niet ver van de kerk ook nog moge­lijk­he­den. Het koor verzorgt de eucha­ris­tie­vieringen van 10.30 uur op de eerste, derde en soms de vijfde zondag van de maand. Eveneens verzorgen wij de diensten die soms buiten deze normale cyclus kunnen vallen w.o. de eerste paasdag, de eerste of tweede pinksterdag en de nachtmis. Deze laatste begint op kerst­avond 24 december vanaf 22.45 uur.

Dirigent: de heer B.J.M. Niekus - tel: 0299 – 46 37 75 of 06 - 29 34 89 14
Organist: de heer Tamir Chasson – tel: 023 – 531 57 02 of 06 – 37 15 00 72
Voorzitter: de heer P. Bouwhuis – tel: 020 – 659 51 40 – e-mail: p.bouwhuis@ziggo.nl
Secretaris: de heer J.H. Vermist – tel: 020 – 613 51 89 – e-mail: vermist@hetnet.nl
Penning­mees­ter: mevrouw L.M.G. van Harlingen – de Boer – tel: 020 – 659 44 72

Bankrelatie: Rabobank rekening 11 99 03 296 t.n.v. Vox Laudans

De maandelijkse contributie bedraagt € 5,-

Ceciliafeest

Jaarlijks vieren wij het Ceciliafeest in november en als de middelen het toelaten, gaan we in de loop van het jaar potverteren. Schroom niet contact met ons op te nemen om ons koor te komen versterken.

Wij geven u bij het instuderen van de werken voldoende per­soon­lijke onder­steuning zodat u zich snel bij ons thuis zult voelen.

De parochie­ge­meen­schap heeft ook uw stem meer dan dringend nodig.