Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Oktober: Mariamaand, Rozenkransmaand

gepubliceerd: dinsdag, 1 oktober 2013
Oktober: Mariamaand, Rozenkransmaand

Oktober is, na de maand mei, de tweede Mariamaand. Het is een uitbreiding van het oor­spron­ke­lijke feest van Maria van de Rozenkrans.

Paus Pius V heeft dit liturgische feest ingesteld ter nagedachtenis van de zeeslag bij Lepanto (Griekenland), die plaats vond op 7 oktober 1571. Bij deze slag versloegen christelijke troepen de Turkse Ottoma-nen. Paus Pius (1566-1572) schreef deze over­win­ning toe aan de hulp van de Maagd Maria, verkregen door het bidden van de Rozenkrans. De Rozenkransmaand werd in de 19e eeuw ingesteld.

De Rozenkrans

De Rozenkrans (of Pater Noster) bestaat uit 5 grote en 50 kleine kralen en wordt gebruikt voor het Rozenkransgebed. Dit gebed bestaat uit het bidden van het Onze Vader (15 maal) en het Wees-gegroet (150 maal) door de Rozenkrans drie maal te doorlopen. Tijdens dit gebed wordt het leven, lijden van Jezus en ook de verrijzenis overwogen.

Het bidden van 150 maal een ‘wees gegroet’ is van oorsprong een vereenvoudiging voor de gewone kerkbezoekers, die de 150 psalmen niet uit het hoofd konden opzeggen, zoals de kloosterbroeders.

Rozenkrans

De rozenkrans dankt haar naam aan een open­ba­ring van Maria zelf: iedere keer dat een ‘wees gegroet’ wordt gebeden, schenkt men haar een mooie roos. Elke complete rozenkrans is voor haar een kroon van rozen.

Bij het bidden van een rozenkrans denken we aan de vijftien geloofsgeheimen (mysteries). Per vijf gegroepeerd staan deze bekend als de blijde, de droevige en de glorievolle geheimen.

In 2002 heeft Paus Johannes Paulus II daar de ‘vijf geheimen van het Licht’ aan toe­ge­voegd. Bij elkaar geven de ‘geheimen’ een soort samenvatting het evangelie. Hierdoor kan het bidden van de rozenkrans iemand meer bewust maken van de Bijbelbood­schap.

Blijde geheimen

 1. De engel Gabriël brengt de blijde bood­schap aan Maria
 2. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth
 3. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem
 4. Jezus wordt in de tempel opgedragen
 5. Jezus wordt in de tempel teruggevonden
Geheimen van de Rozenkrans

Geheimen van het Licht

 1. De doop van Jezus in de Jordaan.
 2. De open­ba­ring van Jezus op de bruiloft van Kana.
 3. Jezus’ aankondiging van het Rijk Gods.
 4. De gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor
 5. Jezus stelt de Eucha­ris­tie in.

Droevige geheimen

 1. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader
 2. Jezus wordt gegeseld
 3. Jezus wordt met doornen gekroond
 4. Jezus draagt het kruis naar de berg van Calvarië
 5. Jezus sterft aan het kruis

Glorievolle geheimen

 1. Jezus verrijst uit de doden
 2. Jezus stijgt op ten hemel
 3. De Heilige geest daalt neer over de apostelen
 4. Maria wordt in de hemel opgenomen
 5. Maria wordt in de hemel gekroond

Naast het gedenken van de geheimen is er plaats voor per­soon­lijke gebedsintenties.

Steeds na het noemen van een geheim en intentie worden er 10 Weesgegroeten gebeden (een zogenaamd tientje). Dit wordt voorafgegaan door een Onze Vader en afgesloten met een korte lofprijzing. Om de tel niet kwijt te raken gebruikt men de kralenketting.

Bij ieder kraaltje hoort een gebed. De kraaltjes van een tientje liggen bij elkaar, het Onze Vader wordt op een apart kraaltje gebeden, tussen twee tientjes in. De rozenkransketting heeft vijf tientjes, zodat men driemaal rond moet, om de volledige rozenkrans te bidden. Het begin van de ketting met een kruis is voor inleidende aanroepen, gebeden en een geloofsbelijdenis bedoeld.

Rozenhoedje

De korte versie van het rozenkransgebed is het rozenhoedje. Men bidt de rozenkrans één keer rond. Wanneer men één rozenhoedje, bestaande uit vijf zogenaamde ‘tientjes’, bidt, koppelt men de geheimen of mysteries aan een bepaalde dag van de week: op maandag en zaterdag de blijde geheimen, op donderdag de geheimen van het Licht, op dinsdag en vrijdag de droevige, op woensdag en zondag de glorievolle geheimen.

Zie ook