Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Volwassenkatechese in de Lucasparochie

gepubliceerd: zondag, 20 oktober 2013
Volwassenkatechese in de Lucasparochie

De Lucas­parochie heeft de goede gewoonte om te proberen ons ons geloof vooral vanuit de Schrift te laten voeden. Dit veronderstelt een groeiende, levend(ig)e kennis van de Bijbel in een actieve verbinding met ons leven.

Met de volwassen dopelingen van dit jaar is afgesproken om eens in de drie weken op woensdag­avond aan de hand van het boek van Loed Loosen: Het derde testament - De Bijbel verder schrijven telkens één Bijbeltekst te bespreken en daarbij de tijd te nemen om uit te wisselen waar en hoe deze tekst of dit thema raakt aan ons eigen leven.

Deze bijeenkomsten staan uitdrukkelijk open voor anderen die aan de hand van de Schrift verder willen groeien in het geloof.

(Overigens betekent de keuze voor deze opzet dat de Bijbel­avonden zoals we die de afgelopen jaren in de Lucas gewend waren, in de Advent níet doorgaan.)

Data in 2013 - 2014 (telkens op woensdag­avond van 20.00 - 21.30 uur);

30 oktober

20 november

11 december

22 januari

12 februari

5 maart

26 maart

23 april

14 mei

4 juni

25 juni