Tijdens de kerstvieringen is er een extra collecte voor het Ambon Adoptieproject van Mgr. Andre Sol uit Ambon. Mgr. Sol werd in 1915 geboren in Sloten, destijds nog een boerendorp nabij Amsterdam. Hij trad in bij de missionarissen van het Heilig Hart, bij wie hij op 10 augustus 1940 tot priester werd gewijd."> Tijdens de kerstvieringen is er een extra collecte voor het Ambon Adoptieproject van Mgr. Andre Sol uit Ambon. Mgr. Sol werd in 1915 geboren in Sloten, destijds nog een boerendorp nabij Amsterdam. Hij trad in bij de missionarissen van het Heilig Hart, bij wie hij op 10 augustus 1940 tot priester werd gewijd." /> Pancratiusparochie Sloten - Nieuws

Pancratiusparochie Sloten


link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Tijdens kerstvieringen extra collecte Mgr. Andre Sol

www.ambonadoptieproject.nl

gepubliceerd: vrijdag, 13 december 2013
Tijdens kerstvieringen extra collecte Mgr. Andre Sol

Tijdens de kerst­vieringen is er een extra collecte voor het Ambon Adoptieproject van Mgr. Andre Sol uit Ambon. Mgr. Sol werd in 1915 geboren in Sloten, destijds nog een boerendorp nabij Amsterdam. Hij trad in bij de missionarissen van het Heilig Hart, bij wie hij op 10 augustus 1940 tot priester werd gewijd. Daarna vertrok hij naar Nederlands-Indië waar hij als missionaris werkzaam was op de Kai-eilanden.

Sol werd op 10 december 1963 benoemd tot bisschop-coadjutor van het bisdom Ambon en titulair bisschop van Regiana; zijn bisschops­wijding vond plaats 25 februari 1964. Toen Jacobus Grent op 15 januari 1965 met emeritaat ging, volgde Sol hem op als bisschop. Hij ging op 19 juni 1994 met emeritaat en bleef daarna op Ambon wonen.

De collecte is bedoeld voor Het Ambon Adoptieproject, een project, waarbij kinderen in de Molukken financieel geholpen worden door Nederlandse adoptieouders. Dankzij deze steun kunnen de kinderen toch een opleiding volgen. Daar de medewerkers op vrijwillige basis werken aan het project, komt elke geschonken euro daadwerkelijk bij het adoptiekind terecht.

Benieuwd naar Mgr. Andre Sol en het Ambon Adoptieproject? Bekijk het filmpje op You tube:
http://www.youtube.com/watch?v=Cicf_mhAfYU