Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Terugblik op de vieringen op en rond Kerstmis

gepubliceerd: woensdag, 1 januari 2014
Terugblik op de vieringen op en rond Kerstmis

De Kerst­viering van de Zonnebloem… Een 40 aanwezigen. En zij vierden echt al kerstmis. Het parochiehuis was stemmig versierd. Wij konden echt samen de liederen zingen. Ik kreeg nogal wat complimenten voor de preek – Licht – Jezus Het Licht. Mens van licht als mens van liefdevolle betrokkenheid bij mensen – lief en leed delend. Daar ben je nooit te oud voor.

De Dienst van Boete en Vergeving. Een mooie – zinvolle viering. Deelnemers: 14. Vorig jaar: 8. Was dus nu nogal wat meer. Maar ik vond het aantal teleurstellend. Blijkbaar kan ik niet duidelijk maken dat ik het een zinvolle hartopener vind om Kerstmis in een echt open sfeer te vieren.

De Kerst­vieringen zelf… Het vierde Adventsweekeinde ging er aan vooraf. Ook echte voor­be­rei­dings­vieringen. Het aantal Eucha­ris­tievierders was matig. Sommigen kwamen mij bedanken voor de preek:”Het was al een echte Kerstpreek”.

De Kerst­vieringen. De kerk was wat soberder versierd. Tja, aan bomen en bloemen was 400 Euro besteed. Toch niet niets.

Het “kerkbezoek”was iets minder dan vorig jaar. Wel waren er in de eerste viering meer kinderen. En zij deden heel goed mee. Ik was er heel blij mee. Sommige volwassenen spraken hun verwondering erover uit, dat ik zó goed met de kinderen overweg kon terwijl zij er als volwassenen ook echt iets aanhadden. Dat probeer ik ook. Het St. Ceciliakoor verzorgde de zang zeer welluidend. Een echte Kersteucha­ris­tie.

De tweede nachtmis. Een paar kinderen. Vox Laudans verzorgde de zang weer op voortreffelijke wijze. Kregen een warm applaus… Wel verdiend. En ik kreeg ook nog “applaus”. Ontroerend vond ik het. Ik vier met u Kerstmis met hart en ziel en voel mij zeer bevoorrecht dat ik dan nog kan celebreren. Dat ik erna doodmoe ben vind ik helemaal niet erg. Integendeel: ik heb dat er graag voor over en zie er met zeer veel voldoening op terug, ook op de viering op de Eerste Kerstdag. Ik prijs mij zelf gelukkig dat het St. Ceciliakoor ook in die viering de zang wil verzorgen.

De collecte voor Mgr. Sol werd geen record. In 2012 was de opbrengst 1951, 50 Euro. In 2013: 1880,= Euro.(hierbij is inbegrepen 70 Euro na gift). Toch een prachtig bedrag en Mgr. Sol zal er weer heel blij mee zijn want hij kan er weer zeer veel goeds mee doen.

Het weekeinde erna.. Kerstmis was blijkbaar “voldoende”voor velen. Zaterdag 30 aanwezigen en Zondag 35. Voor weinigen is er reden om God te danken voor alle goeds ervaren in 2013. Of er velen van u geweest zijn op Nieuwjaarsdag? Aan Gods zegen is alles gelegen. Maar daar kan je ook in het weekeinde erop voor bidden. Ik wens u in ieder geval een gezegend 2014 toe en hoop dat ik U tot zegen mag – kan – zijn.

Pastoor Theo Bankras