Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Kerkbalans 2014

oproep van pastoor Theo Bankras en het parochiebestuur

gepubliceerd: maandag, 17 februari 2014
Kerkbalans 2014

Brief van Pastoor Theo Bankras

Dierbare parochianen,

Ervaringen... Wat heeft ieder van ons vele ervaringen. Vele ervaringen bij gebeur­te­nissen. Ervaringen bij mensen, die ervaringen vormden ons tot de mens die we nu zijn. Ervaringen uit je kindertijd, ervaringen van ouders , broers en zussen.

Ervaringen van de scholen en van de kerkelijke vieringen, ik denk daar nog dikwijls aan. Ervaringen van wat je meemaakte in je levenstijd en waarbij de kerk belangrijk was. Hoe belangrijk was het gezin waar je deel van uit maakte, het huis waar je woonde werd daardoor heel belangrijk. Dat wordt soms heel sterk ervaren als er een verhuizing plaats vindt.

Hoe belangrijk een parochiekerk is wordt soms ook pas echt ervaren als de kerk gesloten wordt en of afgebroken. Ik voelde dat zelf bij het slopen van de Pius X.

Ik ben daar vier en een half jaar kapelaan geweest en heb daar de feestdagen gevierd en met mensen gerouwd. Ik ontmoette een parochiaan die daar veel voor de kerk had gedaan, hij was zeer ontdaan door het slopen van "zijn" kerk.

Ik prijs mij dat ik nog steeds priester mag zijn de st. Pancratius. Het gaat mij wel echt aan het hart dat zo velen niet meer komen om hun geloof te vieren en te voeden, om met medeparochianen lief en leed te delen.

Dat is in onze hele regio zo en dat betekent dat er ook in onze regio kerksluiting zal plaats­vin­den. Want minder mensen in de vieringen betekent oom minder inkomsten, ook bij ons is dat zo.

Daarom doen wij een dringend beroep op U: allereerst kom uw geloof vieren en voeden in het weekeinde, kom lief en leed in de vieringen delen.

En wij doen een dringend beroep op U om onze kerk financieel te steunen zodat onze kerk open kan blijven om ons geloof te kunnen blijven vieren en voeden.

Bij voorbaat veel dank,

Mede namens het parochie­bestuur uw "pastoor-parochiepriester"

 

Th.J. Bankras.pr

Brief van het parochie­bestuur

Een nieuw jaar biedt nieuwe kansen zegt men. Dit geldt ook voor 2014 en voor onze parochie. Het parochie­bestuur heeft besloten te gaan onderzoeken of we op een verstandige manier onze krachten kunnen bundelen met onze buur­parochie van de H. Engelbewaarders in Badhoevedorp.

Als eerste stap gaan de besturen van beide parochies samenwerken; al het andere blijft nog grotendeels bij het oude – vieringen, financiën, onderhoud aan kerk­ge­bouwen, etc. – , maar zal als alles goed gaat ook meer en meer gezamenlijk worden gedaan.

Samenwerken biedt een mooi perspectief. Samenwerken is iets dat bij ons Christenen hoort, want het werkt alleen als beide partijen bereid zijn om te geven. Zoals pastoor Bankras altijd vraagt: zijn wij er voor de ander?

Samenwerken op vele vlakken, het is de ambitie. We zijn er echter nog lang niet, we zijn aan het voor­be­rei­den. Dit betekent dat we voorlopig onze eigen kerk en parochie zelf moeten onderhouden. Dat vergt wat van ieder van ons: per­soon­lijke inzet en geld; ieder naar kracht en mogelijkheid

U bent gewend van ons dat wij aan het begin van elk jaar u komen vragen om financieel bij te dragen aan onze parochie. Zo ook dit jaar. Het is hard nodig. We zijn een zuinige parochie, maar zonder geld gaat het niet.

En omdat we – helaas – met steeds minder actieve parochianen zijn, is iedere in­di­vi­duele bijdrage steeds belangrijker. U hebt op grote schaal en met een enorme trouw getoond dat u bereid bent uw financiële bijdrage te leveren. Het parochie­bestuur zou het zeer op prijs stellen als u dat opnieuw doet.

Mag ik u bij voorbaat danken voor uw goede gave. Zoals altijd zullen wij er verstandig mee omgaan.

Namens het parochie­bestuur

Just Spee, vice-voorzitter