Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Van Eesterengesprek #30: De religieuze stad in de 20e eeuw

Judikje Kiers / Marisa Melchers

gepubliceerd: zondag, 12 januari 2014
Van Eesterengesprek #30: De religieuze stad in de 20e eeuw

De maandelijkse Van Eesteren­ge­sprekken starten in 2014 - het jaar van de religie - met het drieluik over religie en religieus erfgoed in naoorlogse wijken. Op woensdag 22 januari wordt tijdens het Van Eesteren­ge­sprek #30 de grotere context behandeld: de religieuze stad in de 20e eeuw.

Hierbij wordt speciaal ingegaan op religieuze gebouwen in de naoorlogse stadswijken zoals de Westelijke Tuinsteden, het huidige Amsterdam Nieuw-West. De gastspreeksters zijn Judikje Kiers, directeur Bijbels Museum & Ons’ Lieve Heer op Solder
 en Marisa Melchers, die als zelfstandig architectuurhistoricus promotieonderzoek doet naar moderne Nederlandse kerkarchitectuur.

Van ‘t Mirakel tot moskee

Met Judikje Kiers gaan we terug naar het jaar 1345 waarin het Mirakel van Amsterdam plaats vond. Het was de periode van pelgrims en religie dat hand in hand gaat met handel en hoerenlopen. Met sprongen door de eeuwen wordt het veranderd religieus land­schap van Amsterdam verwoord en in beeld gebracht.

De 20e eeuw laat, enerzijds, een sterk ontzuild Amsterdam achter. Wat te doen met de vele kerk­ge­bouwen waarvan de functie vervalt? Anderzijds maakt de islam, met de komst van Noord-Afrikaanse en Turkse gastarbeiders eind jaren 60 van de vorige eeuw, een onstuimige groei mee. Naast de eind 19e eeuwse woonwijken, treffen we deze ‘exotische’ godsdienst vooral aan in de Westelijke Tuinsteden.

Welke invloed heeft de islam op de samenleving? Integreert deze ‘zuil’ enigszins met het oer-Hollandse sediment van de stad Amsterdam? Passen al deze verschillende geloven zich naadloos aan in het multiculturele klimaat dat Amsterdam heeft gevormd sinds het middeleeuws Mirakel?

Kerken in de naoorlogse wijken

Marisa Melchers neemt ons mee naar Nederlands’ naoorlogse wijken, en de invloed die verzuiling en ontzuiling had op de ligging en vormgeving van de kerk­ge­bouwen. Haar cultuurhistorische onderzoek naar de kerkbouw in de uitbreidingswijken van Rotterdam laat ont­wik­ke­lingen zien die eveneens van toepassing zijn op de Westelijke Tuinsteden.

Opmerkelijk is dat zowel het kerk­ge­bouw als de parochie of wijkgemeente een bruikbaar ruimtelijk concept was voor de wederopbouw en stedelijke expansie in Nederland. Na een bloeiperiode waarin het kerk­ge­bouw uitdijde tot een wijk­cen­trum met allerlei niet-kerkelijke, maar sociaal samenbindende neven­acti­vi­teiten bleven steeds meer kerkelijke enclaves ontheemd achter.

Net als Kiers geeft Melchers antwoord op de vraag: wat zijn de moge­lijk­he­den om het opvallende en bepalende cultureel erfgoed een nieuwe functie te geven? En in hoeverre is het de moeite waard om ook in stedenbouwkundig opzicht de oor­spron­ke­lijke planologische context van de kerk en haar kerk­ge­bouwen te respecteren? Bij de beantwoording van deze vragen wordt ingezoomd op de situatie in de Westelijke Tuinsteden.

Informatie en aanmelden

Datum: woensdag 22 januari 2014
Tijd: 20.00-21.30 uur, inloop 19.30 uur
Locatie: Van Eesteren­mu­seum, Burge­mees­ter De Vlugtlaan 125

Kosten: € 5,- (alleen pinnen, incl. koffie/thee)

Aanmelden: aanmelden@vaneesteren­mu­seum.nl

Manifestatie Heilige Huisjes

Het Van Eesteren­ge­sprek is onderdeel van de manifestatie Heilige Huisjes, een tentoon­stel­ling, excursies en gesprekken over het hergebruik, architectuur en geloven in Amsterdam Nieuw-West.

Bonus tijdens het Van Eesteren­ge­sprek #30: preview tentoon­stel­ling ‘Heilige Huisjes, geloven in Neuw-West', die donderdag 23 januari wordt geopend. Zaterdag 25 januari vindt de fietsexcursie langs Heilige Huisjes in West plaats.