Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Over het gezin I

Paus Franciscus

gepubliceerd: maandag, 27 januari 2014
Over het gezin I

Tijdens de angelustoespraak van zondag 29 december sprak paus Franciscus over het gezin.

“Op de eerste zondag na Kerstmis viert de Kerk het feest van de Heilige Familie. God wilde in een gezin geboren worden, Hij wilde een moeder en een vader hebben zoals wij. Het Evangelie toont ons de Heilige Familie op de vlucht naar Egypte. Jozef Maria en Jezus ervaren het dramatische lot van vluchtelingen, met de angst, onzekerheid en onrust (Mt. 2,13 – 15,19-23).

Helaas verkeren ook vandaag miljoenen gezinnen in deze trieste realiteit. Bijna dagelijks berichten de media over mensen die vluchten voor honger en andere ernstige gevaren op zoek naar veiligheid en een waardig bestaan voor zichzelf en hun gezinnen. In verre landen ontmoeten vluchtelingen en immigranten zelfs als zij werk hebben niet altijd een welkom en respect.

Hun legitieme verwachtingen stuiten soms op complexe situaties en schijnbaar onoverkomelijke moeilijkheden. Als wij kijken naar de Heilige Familie als vluchtelingen, dan denken wij aan het drama van hen die slachtoffer zijn van afwijzing en uitbuiting van mensenhandel en slavenarbeid.

Maar laten we dan ook denken aan de ‘verborgen ballingen’ binnen onze eigen familie. Ouderen bij­voor­beeld, die soms als ballast worden gezien. Ik denk dat een graadmeter voor hoe een gezin het doet de wijze is waarop er met de ouderen en de kinderen wordt omgegaan,

Jezus wilde deel uitmaken van een gezin dat werd beproefd, opdat niemand zich uitgesloten zou voelen van de liefdevolle aanwezigheid van God. De vlucht naar Egypte laat zien dat God aanwezig is waar men in gevaar is, waar men lijdt, waar men vlucht, waar men afwijzing en verlating ervaart.

In de beschouwing van de Heilige Familie wordt onze aandacht getrokken door de eenvoud van leven. Het is een heel goed voorbeeld voor onze gezinnen. Het helpt om gemeen­schappen van liefde en verzending te worden waarin tederheid, onderlinge hulp en weder­zijdse vergeving worden ervaren.

Laten we ons de drie belangrijkste zinnen herinneren voor een leven van vrede en vreugde in het gezin: ‘Neem mij niet kwalijk’, ‘Dank je’ en ‘Het spijt mij’. In een gezin ben je niet dominant, maar zeg je ‘neem mij niet kwalijk’; ben je niet egocentrisch, maar zeg je ‘dank je’; en wanneer je beseft dat je iets verkeerd hebt gedaan zeg je ‘het spijt mij’. In dat gezin is vrede en vreugde”.

De paus liet de tienduizenden aanwezigen op het Sint – Pietersplein de drie zinnetjes herhalen.

‘Ik zou ook graag willen dat gezinnen zich bewust zijn van hun belang in de Kerk en in de samenleving. De verkondiging van het Evangelie begint allereerst in het gezin voordat het de verschillende gebieden van het dagelijks leven bereikt”.

De paus riep de gelovigen op om de Heilige Familie aan te roepen om steun en troost in het dagelijks leven. Ook riep hij op tot gebed voor het welslagen van de synode over het gezin. (KN)