De Goede Week is de week die voorafgaat aan Pasen, lopend van Palmzondag tot en met Stille Zaterdag. Deze week, die eindigt in de Paaswake, staat geheel in het teken van Christus' lijden en sterven."> De Goede Week is de week die voorafgaat aan Pasen, lopend van Palmzondag tot en met Stille Zaterdag. Deze week, die eindigt in de Paaswake, staat geheel in het teken van Christus' lijden en sterven." /> Pancratiusparochie Sloten - Nieuws

Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Goede week & Pasen 2014

gepubliceerd: donderdag, 10 april 2014
Goede week & Pasen 2014

Wij naderen de Goede week. De Goede Week is de week die voorafgaat aan Pasen, lopend van Palm­zondag tot en met Stille Zaterdag. Deze week, die eindigt in de Paaswake, staat geheel in het teken van Christus' lijden en sterven. 

De Goede Week telt de zeven dagen van Palm­zondag tot en met Stille Zaterdag. In aanloop naar Pasen neemt de Goede Week van oudsher een belangrijke plaats in. Deze week, ook wel Stille Week genaamd, werd door de christen­ge­meen­schap al vanaf de vierde eeuw als bijzonder onderscheiden. In de Latijnse en Griekse kerktaal is doorgaans sprake van Heilige of Grote Week.

Lijden, sterven en verrijzenis 

De Goede Week staat geheel in het teken van het lijden en sterven van Jezus Christus, en vormt zo een belangrijk onderdeel van het Paasfeest in ruime zin. De Goede Week eindigt tijdens de Paaswake. Die wake vormt de overgang naar de blijde viering van de Verrijzenis op zondag: het eigenlijke Pasen. De Paastijd is dan begonnen, een tijd die na vijftig dagen zal uitmonden in Pinksteren.

Palm­zondag:

De viering van de intocht van Jezus Christus in Jeruzalem. Het is de laatste zondag van de Vastentijd in de Rooms Katholieke Kerk en tevens het begin van de Goede week. 

Witte donderdag:

De dag waarop de Rooms Katholieke Kerk de instelling van de eucha­ris­tie herdenkt en de voetwassing van de discipelen door de Heer Jezus Christus. De benaming ‘wit’ komt van het feit dat alle kruisbeelden en andere beelden met een wit laken bedekt zijn. Het is de laatste dag voor Pasen waarop het orgel bespeeld mag worden en de klokken geluid mogen worden. 

Goede vrijdag:

De dag waarop alle kerken de kruisdood van Jezus Christus gedenken op Golgotha. Goede vrijdag is de droevigste feestdag van het kerkelijk jaar. Toch wordt deze dag ‘goed’ genoemd om erop te wijzen dat Jezus is gestorven om de mensen van de zonden te verlossen. 

Stille zaterdag:

De zaterdag tussen het sterven (Goede vrijdag) en de opstanding (Pasen) in waarop Jezus in het graf lag. 

Pasen:

Het feest van de ‘opstanding’ of ‘verrijzenis’ van Jezus Christus uit de dood. Het Paasfeest is het belangrijkste christelijke feest waarop de over­win­ning op de dood , door Jezus Christus, gevierd wordt. De oorsprong ligt in het Joodse Pesachfeest. Op dit feest, waarop de Joden de uittocht uit Egypte herdenken onder leiding van Mozes, werd een offerlam geslacht. Het bloed van dat lam moest op de deurpost gesmeerd worden waardoor de engel des doods het huis niet zou bezoeken. Het bloed van het lam staat dus voor leven maar ook voor bevrijding, omdat de farao, de toenmalige heerser over Egypte, het volk Israël toen echt liet gaan. Ook Jezus is ten tijde van het Joodse Pesachfeest gekruisigd maar drie dagen later is Hij ook opgestaan. Hierdoor wordt ook Jezus wel het offerlam, het Lam of het Lam Gods genoemd dat de zonde van de wereld wegneemt. Ook hierin zien we het thema van verlossing en bevrijding terug. Het Paasfeest wordt gevierd op de eerste zondag na de eerste volle maan na het begin van de lente op 21 maart.

Vieringen in de Goede week: 

Za 12 april Palm­zaterdag.

19.00 uur: Eucha­ris­tie met Lat. Koor. Palm­wijding. 

Zo 13 april Palm­zondag.

10.30 uur:  Eucha­ris­tie met Ned. Koor. Palm­wijding. 

Wo 16 april

19.30 uur: Chrismamis in de kathedraal in Haarlem. Wijding van de oliën. 

Do 17 april Witte Donderdag,

vanaf 10.00 uur ziekencommunie, na afspraak met de pastoor.

19.00 uur: Eucha­ris­tie met Ned. koor. Pastoor celebrant. 

Vr 18 april Goede Vrijdag, Vasten en Onthoudingsdag.

15.00 uur:  Kruisweg. Samenzang.

19.00 uur:  Lijdens­viering met Kruisverering. Neemt u een bloemetje mee?!! Lat. Koor.  

Za 19 april Paas­zaterdag.

21.00 uur: Paaswake met Ned. Koor. 

Zo 20 april Hoogfeest van Pasen.

10.30 uur:  Eucha­ris­tie met Lat. Koor Halleluja van Händel. 

Ma 21 april Tweede Paasdag.

GEEN EUCHARISTIE.