Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Wijsheid (zien met de ogen van God)

de zeven gaven van de Heilige Geest

gepubliceerd: maandag, 14 april 2014
Wijsheid (zien met de ogen van God)

Op weg naar pinksteren houdt paus Franciscus een catechesecyclus over de gaven van de Heilige Geest. De gaven van de Heilige Geest zijn: wijsheid, inzicht, raad, sterkte, kennis, vroomheid en ontzag voor God.

 

Beste broeders en zusters, goedemorgen!

Vandaag beginnen we met een catechesecyclus over de gaven van de Heilige Geest. U weet dat de Heilige Geest de ziel, het levenssap vormt van de Kerk en van elke christen: Hij is de Liefde van God die van ons hart zijn woning maakt en met ons een gemeen­schap aangaat. De Heilige Geest is altijd met ons, is altijd in ons, in ons hart.

Volheid
De Geest zelf is “de gave van God” bij uitstek (vgl. Joh.4,10), een geschenk van God, en op zijn beurt verdeelt Hij verschillende geestelijke gaven aan degene die Hem ontvangt. De Kerk onderscheidt zeven gaven, een getal dat symbolisch volheid betekent, volledigheid; wij leren ze als wij ons voor­be­rei­den op het sacrament van het vormsel en wij smeken ze af in het oude gebed dat de ‘Sequens van de Heilige Geest’ wordt genoemd. De gaven van de Heilige Geest zijn:wijsheid, inzicht, raad, sterkte, kennis, vroomheid en ontzag voor God.

Wijsheid
De eerste gave van de Heilige Geest, volgens die lijst, is dus de wijsheid. Maar het gaat hier niet simpelweg om de menselijke wijsheid, die de vrucht is van kennis en ervaring. In de Bijbel wordt verteld dat Salomon, op het moment dat hij tot koning van Israël werd gekroond, om de gave van wijsheid heeft gebeden (vgl. 1 Kon.3,9). En de wijsheid is precies dat: de genade om alles te kunnen zien met de ogen van God.

Het oog van God
Dat is dus eenvoudig gezegd: de wereld zien, situaties, omstandigheden, problemen, alles zien met de ogen van God. Dat is wijsheid. Soms zien wij alle dingen al naargelang zij ons bevallen of over­een­komstig de toestand van ons hart, met liefde of met haat, met afgunst… Nee, dat is niet het oog van God. De wijsheid is dat wat de Heilige Geest in ons bewerkt, zodat wij alles zien met de ogen van God. Dát is de gave van wijsheid.

De intimiteit met God
En natuurlijk ontspruit die aan de intimiteit met God, aan de intieme relatie die wij hebben met God, uit de relatie van de Zoon tot de Vader. En de Heilige Geest geeft ons de gave van wijsheid als wij die relatie hebben. Als wij in gemeen­schap zijn met de Heer, dan is het alsof de Heilige Geest ons hart omvormt en het Zijn volledige warmte en Zijn voor­liefde voor ons laat voelen.

Een prachtig en levend teken
De Heilige Geest maakt de christen dus ‘wijs’. Niet in de zin echter dat hij een antwoord heeft op alle vragen, dat hij alles weet, maar in de zin dat hij ‘weet heeft’ van God, weet hoe God handelt, weet wanneer iets van God komt en wanneer niet; hij bezit die wijsheid die God aan onze harten schenkt. Het hart van de wijze mens in deze betekenis smaakt en ruikt naar God. Het is zo belangrijk dat er in onze gemeen­schap zulke christenen zijn! Alles in hen spreekt van God en wordt een prachtig en levend teken van zijn aanwezigheid en van zijn liefde.

Liefhebben met het hart van God
En dit is iets dat we niet dat we zomaar kunnen improviseren, dat we niet uit onszelf kunnen verwerven: het is een gave die God geeft aan hen die zich onderwerpen aan de Heilige Geest. De Heilige Geest woont in ons, in ons hart; wij kunnen naar Hem luisteren, of we kunnen niet naar Hem luisteren. Als we naar de Heilige Geest luisteren, leert Hij ons die weg naar de wijsheid, schenkt Hij ons de wijsheid die erin bestaat te kijken met de ogen van God, te horen met de oren van God, lief te hebben met het hart van God en over zaken te oordelen met het oordeel van God. Dat is de wijsheid die de Heilige Geest ons schenkt, en wij kunnen die gave allemaal krijgen. We hoeven er de Heilige Geest alleen maar om te vragen.

Moeders en kinderen
Denk aan een moeder thuis met haar kinderen, dan weer doet er een iets, dan bedenkt een ander weer iets anders, en de arme moeder loopt heen en weer met de problemen van haar kinderen. En wanneer moeders moe worden en tegen hun kinderen schreeuwen, is dat wijsheid? Ik vraag het jullie: tegen de kinderen schreeuwen, is dat wijsheid? Wat zeggen jullie: is dat wijsheid of niet? Nee! Maar als de moeder daarentegen het kind opneemt, het zacht vermaant en tegen hem zegt: “Dit mag je niet doen want……”, en het hem uitlegt met veel geduld, is dat de wijsheid van God? Ja! Dat is wat de Heilige Geest ons in het leven schenkt!

Een nieuw begin
Nu, in het huwelijk bij­voor­beeld, de echtgenoten – man en vrouw – maken ruzie, en dan kijken ze niet naar elkaar, of, als ze wel naar elkaar kijken, doen ze dat met een kwaad gezicht: is dat de wijsheid van God? Nee! Maar als zij daarentegen zeggen: “Nou, de storm is voorbij, laten we het goedmaken”, en dan maken ze weer een nieuw begin op de weg naar de vrede: is dat wijsheid? [De mensen op het plein: “Ja!”] Welnu, dat is de gave van wijsheid. Moge zij in onze huizen komen, tot de kinderen en tot ons allen!

Allemaal geheiligd worden
En dit kun je niet leren: het is een geschenk van de Heilige Geest. Daarom moeten wij de Heer vragen dat Hij ons de Heilige Geest en de gave van wijsheid schenkt, van die wijsheid van God die ons leert te kijken met de ogen van God, te voelen met het hart van God, te spreken met de woorden van God. En zo, met die wijsheid, gaan we verder, bouwen we het gezin op, bouwen we aan de Kerk en zullen we allemaal geheiligd worden.

Zetel der Wijsheid
Laten we vandaag vragen om de genade van wijsheid. En laten we Onze-Lieve-Vrouw, die de Zetel der Wijsheid is, om deze gave vragen: dat zij ons deze genade schenkt. Dank jullie wel!