Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Raad (troost en vrede)

de zeven gaven van de Heilige Geest

gepubliceerd: donderdag, 8 mei 2014
Raad (troost en vrede)

Op weg naar pinksteren houdt paus Franciscus een catechesecyclus over de gaven van de Heilige Geest. De gaven van de Heilige Geest zijn: wijsheid, inzicht, raad, sterkte, kennis, vroomheid en ontzag voor God.

Beste broeders en zusters, goedemorgen!

Wij hebben de lezing gehoord van die passage uit het boek Psalmen, waarin wordt gezegd: “Ik prijs de HEER die mij raad heeft gegeven; zelfs ’s nachts spoort mijn hart mij daartoe aan” (Ps. 16,7). Dat is weer een andere gave van de H. Geest: de gave van raad.

God zelf
Wij weten allemaal hoe belangrijk het is om in de moeilijkste momenten te kunnen rekenen op de suggesties van wijze mensen, die het goed met ons voor hebben. Welnu, met de gave van raad is het God zelf die met zijn Geest ons hart verlicht, om ons te doen begrijpen wat we het beste kunnen zeggen, hoe we ons het beste kunnen gedragen en welke weg we moeten gaan. Maar hoe werkt die gave dan in ons?

Model voor ons handelen
Op het moment dat wij de Heilige Geest ontvangen en Hem in ons hart ver­wel­ko­men, begint de Heilige Geest ons onmiddellijk gevoelig te maken voor zijn stem, en onze gedachten, onze gevoelens en onze bedoelingen te sturen, zodat zij overeenstemmen met het hart van God. Tegelijkertijd brengt Hij ons ertoe onze innerlijke blik steeds meer op Jezus te richten, als model voor ons handelen en voor onze relatie met God de Vader en met onze broeders.

Jezus’ logica
Met de gave van raad stelt de Heilige Geest ons geweten in staat om concrete keuzes te maken in gemeen­schap met God, over­een­komstig de logica van Jezus en zijn Evangelie. Op deze manier laat de Geest ons innerlijk groeien, laat Hij ons positief groeien, laat hij ons groeien in de gemeen­schap en helpt Hij ons om niet tot egoïsme te vervallen en alles op onze eigen wijze te zien. Zo helpt de Geest ons te groeien en ook om in gemeen­schap te leven.

Het gebed als wezenlijke voorwaarde
De wezenlijke voorwaarde om deze gave te behouden is het gebed. Altijd komen we weer terug bij hetzelfde onderwerp: het gebed! Maar het gebed is ook zó belangrijk. Bidden met de gebeden die we allemaal van kinds af aan kennen, maar ook bidden met onze eigen woorden. Tot de Heer bidden: “Heer, help mij, geef mij raad, wat moet ik nu doen?”

Ruimte maken voor de Geest
En met het gebed maken we ruimte voor de Geest om te komen en ons te helpen op dat moment, en ons raad te geven voor wat we moeten doen. Het gebed! Vergeet nooit te bidden. Nooit! Niemand, echt niemand merkt er iets van als wij bidden in de bus of op straat: we bidden in de stilte van ons hart. Laten we van die momenten profiteren om te bidden, te bidden dat de Geest ons raad geeft.

‘Wat wenst U?’
In de intimiteit van God en luisterend naar zijn Woord, zetten wij langzamerhand onze eigen logica opzij, die ons meestal wordt ingegeven door onze geslotenheid, onze vooroordelen en onze ambities, en leren we in plaats daarvan aan God de vraag te stellen: wat wenst U?, wat is Uw wil?, wat doet U plezier? Op deze manier rijpt er in ons een diepe harmonie, bijna als van nature, in de Geest en dan ervaren we hoe waar de woorden van Jezus in het Evangelie volgens Matteüs zijn: “Maak je geen zorgen over hoe je zult spreken en wat je zult zeggen. Want op dat uur zal jullie ingegeven worden wat je moet zeggen. Want jullie zijn het niet die spreken, maar het is de Geest van je Vader die in jullie spreekt” (Mt. 10,19 - 20). Het is de Geest die ons raad geeft, maar wij moeten Hem de ruimte geven, zodat Hij ons raad kan geven. En Hem die ruimte geven, dat is bidden, bidden dat Hij komt en ons altijd helpt.

De stem van onze broeders
Net als alle andere gaven van de H. Geest, is de gave van raad ook een waardevolle schat voor de hele christen­ge­meen­schap. De Heer spreekt niet alleen in de intimiteit van ons hart, zeker, Hij spreekt tot ons, maar niet alleen daar. Hij spreekt ook door de stem en het getuigenis van onze broeders. Het is werkelijk een hele groot geschenk om gelovige mannen en vrouwen te mogen ontmoeten, die, vooral in de wat lastige en belangrijke momenten van ons leven, ons helpen om licht te doen schijnen in ons hart om de wil van onze Heer te leren kennen!

Ga naar de Madonna
Ik herinner me dat ik ooit in het heiligdom van Luján in de biechtstoel zat, waarvoor een lange rij stond. Daartussen stond ook een heel moderne jongen, met ringen in zijn oren en tatoeages, allemaal van die dingen… Hij kwam naar me toe om me iets te vertellen wat hem overkwam. Het was een groot probleem, een moeilijk probleem. En hij zei tegen me: ik heb dit allemaal aan mijn moeder verteld en mijn moeder zei tegen me: ga naar de Madonna en zij zal je zeggen wat je moet doen.

De beste raad
Dat was dus een vrouw die de gave van raad bezat. Zij wist niet hoe zij het probleem van haar zoon moest oplossen, maar zij heeft hem wel de juiste weg gewezen: ga naar de Madonna en zij zal het je zeggen. Dat is de gave van raad. Deze nederige, eenvoudige vrouw heeft haar zoon de beste raad gegeven. Inderdaad zei de jongen tegen me: ik heb de Madonna aangekeken en ik voelde dat ik dit, dat en dat moest doen… Ik heb niets hoeven zeggen, zij hadden alles al gezegd, de moeder en de jongen zelf. Dat is de gave van raad. Jullie, moeders, die deze gaven bezitten, vraag haar ook voor jullie kinderen. De gave van raad geven aan zijn kinderen is een gave van God.

Troost en vrede
Beste vrienden, psalm 16, die we hebben gehoord, nodigt ons uit te bidden met deze woorden: “Ik prijs de Heer die mij raad heeft gegeven; zelfs ’s nachts spoort mijn hart mij daartoe aan. Ik houd de Heer voor ogen. Hij staat mij terzijde en ik wankel niet” (7 - 8). Moge de Heilige Geest deze zekerheid altijd in onze harten storten en ons zo vervullen van zijn troost en zijn vrede! Vraag altijd om de gave van raad.