Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Kennis (Gods liefde begrijpen)

de zeven gaven van de Heilige Geest

gepubliceerd: donderdag, 22 mei 2014
Kennis (Gods liefde begrijpen)

Op weg naar pinksteren houdt paus Franciscus een catechesecyclus over de gaven van de Heilige Geest. De gaven van de Heilige Geest zijn: wijsheid, inzicht, raad, sterkte, kennis, vroomheid en ontzag voor God.

 

Tijdens de algemene audiëntie van 21 mei sprak paus Franciscus over de gave van kennis. 

 

Beste broeders en zusters, goedemorgen!

Vandaag wil ik een andere gave van de Heilige Geest belichten, de gave van kennis. Als wij spreken over kennis, denken we onmiddellijk aan de menselijke capaciteit om de realiteit die ons omringt, beter te leren kennen en de wetten te ontdekken die de natuur en het universum beheersen.

Gods liefde begrijpen
De kennis die komt van de Heilige Geest, is echter niet beperkt tot de menselijke kennis: het is een speciale gave die ons in staat stelt door middel van de schepping de grootsheid en liefde van God en zijn diepe relatie met elk schepsel te begrijpen.

Dankbaarheid
Als onze ogen worden verlicht door de Geest, openen zij zich ervoor God te beschouwen in de schoonheid van de natuur en de grootsheid van de kosmos. Zij laten ons ontdekken hoe alles tot ons spreekt over Hem en over zijn liefde. Dat wekt in ons verwondering en een diep gevoel van dankbaarheid!

Oneindige liefde
Het is het gevoel dat wij krijgen als wij een kunstwerk bewonderen of alle wonderschone dingen die het resultaat zijn van het genie en de creativiteit van de mens: dit alles beschouwend brengt de Geest ons ertoe de Heer vanuit de diepst van ons hart te prijzen, en in alles wat wij hebben en zijn, de onschatbaar waardevolle gave te erkennen van God en een teken van zijn oneindige liefde voor ons.

Schoonheid en goedheid
In het eerste hoofdstuk van Genesis, helemaal aan het begin van de Bijbel, wordt ons duidelijk gemaakt dat God tevreden is met zijn schepping, doordat er herhaaldelijk de nadruk wordt gelegd op de schoonheid en de goedheid van alle dingen.

'...dat het goed was'
Aan het einde van elke dag, zo staat er geschreven, zag God "dat het goed was" (1,12.18.21.25)... maar als God ziet dat de schepping iets goeds en moois is, dan moeten wij ook die houding aannemen, wij moeten inzien dat de schepping iets goeds en moois is. Het is de gave van kennis, die ons deze schoonheid doet zien, en daarom moeten wij Hem danken dat Hij ons zoveel schoonheid gegeven heeft!

Meer dan de engelen
En toen God klaar was met het scheppen van de mens, toen zei Hij niet : "het was goed". Toen zei Hij: "Het was heel erg goed!" (v.31). In Gods ogen zijn wij het grootste, het mooiste, het beste van alle dingen die Hij geschapen heeft... Zelfs de engelen staan onder ons! Wij zijn meer dan de engelen! Dat hebben we net gehoord in het boek van de psalmen! God houdt echt van ons! Wij moeten Hem daarvoor danken!

Liefdesplan
De gave van kennis brengt ons in diepe harmonie met de Schepper en stelt ons in staat deel te hebben aan de helderheid van zijn blik en zijn oordeel. En in dat perspectief kunnen we in man en vrouw ook het hoogtepunt zien van de schepping, als de vervulling van een liefdesplan dat in elk van ons is ingeprent en dat ons elkaar doet herkennen als broeders en zusters.

Bron van vrede
Dit alles is een bron van sereniteit en vrede en maakt van de christen een blijde getuige van God, in navolging van St.-Franciscus van Assisi en vele heiligen die zijn liefde hebben weten te bezingen en prijzen door het beschouwen van zijn schepping.

De eerste onjuiste houding
Tegelijkertijd helpt de gave van kennis ons om niet ten prooi te vallen aan overdreven of onjuiste houdingen. De eerste is het risico onszelf als meesters van de schepping te beschouwen. De schepping is geen eigendom, waarover wij naar eigen goeddunken kunnen beschikken; of, en nog minder, is zij het eigendom van slechts enkelen: de Schepping is een gave, een prachtig geschenk dat God ons heeft gegeven, om zorg voor te dragen en te gebruiken voor het welzijn van allen, altijd met het grootste respect en dankbaarheid.

De tweede onjuiste houding
De tweede onjuiste houding is die van de verleiding om ons te beperken tot de schepselen, alsof zij zouden kunnen beantwoorden aan al onze verwachtingen. Met de gave van kennis helpt de Heilige Geest ons niet aan die verleiding toe te geven.

Behoeders van de schepping
Maar ik zou nog even willen terugkeren naar de eerste verkeerde houding...Behoeders van de schepping, geen meesters van de schepping, het is een geschenk dat de Heer ons heeft gegeven, aan ons! Wij zijn de behoeders van de Schepping.

De zonde
Maar als wij de schepping uitbuiten, vernietigen we het teken van Gods liefde voor ons, door de schepping te vernietigen, zeggen we tegen God: "Ik vind het niet mooi!. Maar dat is niet goed. Dat is de zonde!

Bescherm de schepping
Het behoeden van de schepping is het behoeden van Gods geschenk aan ons en het is ook een manier om God ervoor te bedanken. Ik ben heer van de schepping, maar om het te doen voortbestaan zal ik nooit uw geschenk vernietigen. En dit zou onze houding moeten zijn ten aanzien van de schepping. Bescherm de schepping. Want als wij de schepping vernietigen, zal de schepping ons vernietigen! Vergeet dat nooit!

Goed gebruik
Ooit sprak ik op het platteland een eenvoudig iemand die van bloemen hield en deze bloemen goed verzorgde, en die tegen me zei: "Deze prachtige dingen die God ons heeft geschonken, moeten wij goed verzorgen. De schepping is er voor ons om er goed gebruik van te maken, niet om uit te buiten maar om zorg voor te dragen. God vergeeft altijd. Wij mannen, vrouwen wij vergeven soms. Maar de schepping vergeeft nooit! Als je de schepping niet beschermt, zal zij je nooit vergeven."

Zoveel goeds
Over dit alles moeten we maar eens nadenken en laten we de Heilige Geest vragen om de gave van kennis om goed te begrijpen dat de schepping een geschenk is van God. Hij heeft zoveel goeds geschonken aan het mooiste dat Hij heeft geschapen, de mens. Dank u.

Tijdens de algemene audiëntie van 21 mei sprak paus Franciscus over de gave van kennis. 
Beste broeders en zusters, goedemorgen!
Vandaag wil ik een andere gave van de Heilige Geest belichten, de gave van kennis. Als wij spreken over kennis, denken we onmiddellijk aan de menselijke capaciteit om de realiteit die ons omringt, beter te leren kennen en de wetten te ontdekken die de natuur en het universum beheersen.
Gods liefde begrijpen
De kennis die komt van de Heilige Geest, is echter niet beperkt tot de menselijke kennis: het is een speciale gave die ons in staat stelt door middel van de schepping de grootsheid en liefde van God en zijn diepe relatie met elk schepsel te begrijpen.
Dankbaarheid
Als onze ogen worden verlicht door de Geest, openen zij zich ervoor God te beschouwen in de schoonheid van de natuur en de grootsheid van de kosmos. Zij laten ons ontdekken hoe alles tot ons spreekt over Hem en over zijn liefde. Dat wekt in ons verwondering en een diep gevoel van dankbaarheid!
Oneindige liefde
Het is het gevoel dat wij krijgen als wij een kunstwerk bewonderen of alle wonderschone dingen die het resultaat zijn van het genie en de creativiteit van de mens: dit alles beschouwend brengt de Geest ons ertoe de Heer vanuit de diepst van ons hart te prijzen, en in alles wat wij hebben en zijn, de onschatbaar waardevolle gave te erkennen van God en een teken van zijn oneindige liefde voor ons.
Schoonheid en goedheid
In het eerste hoofdstuk van Genesis, helemaal aan het begin van de Bijbel, wordt ons duidelijk gemaakt dat God tevreden is met zijn schepping, doordat er herhaaldelijk de nadruk wordt gelegd op de schoonheid en de goedheid van alle dingen.
'...dat het goed was'
Aan het einde van elke dag, zo staat er geschreven, zag God "dat het goed was" (1,12.18.21.25)... maar als God ziet dat de schepping iets goeds en moois is, dan moeten wij ook die houding aannemen, wij moeten inzien dat de schepping iets goeds en moois is. Het is de gave van kennis, die ons deze schoonheid doet zien, en daarom moeten wij Hem danken dat Hij ons zoveel schoonheid gegeven heeft!
Meer dan de engelen
En toen God klaar was met het scheppen van de mens, toen zei Hij niet : "het was goed". Toen zei Hij: "Het was heel erg goed!" (v.31). In Gods ogen zijn wij het grootste, het mooiste, het beste van alle dingen die Hij geschapen heeft... Zelfs de engelen staan onder ons! Wij zijn meer dan de engelen! Dat hebben we net gehoord in het boek van de psalmen! God houdt echt van ons! Wij moeten Hem daarvoor danken!
Liefdesplan
De gave van kennis brengt ons in diepe harmonie met de Schepper en stelt ons in staat deel te hebben aan de helderheid van zijn blik en zijn oordeel. En in dat perspectief kunnen we in man en vrouw ook het hoogtepunt zien van de schepping, als de vervulling van een liefdesplan dat in elk van ons is ingeprent en dat ons elkaar doet herkennen als broeders en zusters.
Bron van vrede
Dit alles is een bron van sereniteit en vrede en maakt van de christen een blijde getuige van God, in navolging van St.-Franciscus van Assisi en vele heiligen die zijn liefde hebben weten te bezingen en prijzen door het beschouwen van zijn schepping.
De eerste onjuiste houding
Tegelijkertijd helpt de gave van kennis ons om niet ten prooi te vallen aan overdreven of onjuiste houdingen. De eerste is het risico onszelf als meesters van de schepping te beschouwen. De schepping is geen eigendom, waarover wij naar eigen goeddunken kunnen beschikken; of, en nog minder, is zij het eigendom van slechts enkelen: de Schepping is een gave, een prachtig geschenk dat God ons heeft gegeven, om zorg voor te dragen en te gebruiken voor het welzijn van allen, altijd met het grootste respect en dankbaarheid.
De tweede onjuiste houding
De tweede onjuiste houding is die van de verleiding om ons te beperken tot de schepselen, alsof zij zouden kunnen beantwoorden aan al onze verwachtingen. Met de gave van kennis helpt de Heilige Geest ons niet aan die verleiding toe te geven.
Behoeders van de schepping
Maar ik zou nog even willen terugkeren naar de eerste verkeerde houding...Behoeders van de schepping, geen meesters van de schepping, het is een geschenk dat de Heer ons heeft gegeven, aan ons! Wij zijn de behoeders van de Schepping.
De zonde
Maar als wij de schepping uitbuiten, vernietigen we het teken van Gods liefde voor ons, door de schepping te vernietigen, zeggen we tegen God: "Ik vind het niet mooi!. Maar dat is niet goed. Dat is de zonde!
Bescherm de schepping
Het behoeden van de schepping is het behoeden van Gods geschenk aan ons en het is ook een manier om God ervoor te bedanken. Ik ben heer van de schepping, maar om het te doen voortbestaan zal ik nooit uw geschenk vernietigen. En dit zou onze houding moeten zijn ten aanzien van de schepping. Bescherm de schepping. Want als wij de schepping vernietigen, zal de schepping ons vernietigen! Vergeet dat nooit!
Goed gebruik
Ooit sprak ik op het platteland een eenvoudig iemand die van bloemen hield en deze bloemen goed verzorgde, en die tegen me zei: "Deze prachtige dingen die God ons heeft geschonken, moeten wij goed verzorgen. De schepping is er voor ons om er goed gebruik van te maken, niet om uit te buiten maar om zorg voor te dragen. God vergeeft altijd. Wij mannen, vrouwen wij vergeven soms. Maar de schepping vergeeft nooit! Als je de schepping niet beschermt, zal zij je nooit vergeven."
Zoveel goeds
Over dit alles moeten we maar eens nadenken en laten we de Heilige Geest vragen om de gave van kennis om goed te begrijpen dat de schepping een geschenk is van God. Hij heeft zoveel goeds geschonken aan het mooiste dat Hij heeft geschapen, de mens. Dank u.