Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Godsvrucht (diepe band met God)

de zeven gaven van de Heilige Geest

gepubliceerd: donderdag, 5 juni 2014
Godsvrucht (diepe band met God)

Dit is het zesde deel in de catecheseserie over de gaven van de Heilige Geest. Paus Franciscus sprak eerder over de gaven van wijsheid, van begrip, van raad, van sterkte en van kennis. 

Tijdens de algemene audiëntie van 4 juni sprak paus Franciscus over de gave van de godsvrucht.

 

Beste broeders en zusters, goedemorgen,


Vandaag willen we stilstaan bij een gave van de Heilige Geest die vaak verkeerd wordt begrepen en op een oppervlakkige manier wordt overwegen; zij raakt echter het hart van onze identiteit en ons christelijk leven: het is de gave van de godsvrucht.

Het is nodig om meteen te verduidelijken dat deze gave niet vereenzelvigd wordt met het hebben van erbarmen met iemand, medelijden hebben voor je naaste, maar wijst op ons toebehoren aan God en onze diepe band met Hem, een band die betekenis geeft aan het geheel van ons leven en die ons standvastig houdt, in eenheid met Hem, ook in de moeilijkste en vermoeiendste momenten.

Deze band met de Heer is niet bedoeld als taak of iets dat opgelegd wordt. Het is een band die van binnenuit komt. Het is een relatie die met het hart beleefd wordt: het is onze vriend­schap met God, ons gegeven door Jezus; een vriend­schap die ons leven verandert en ons vult met enthousiasme en vreugde.

Dus wekt de gave van de godsvrucht allereerst dankbaarheid en lof in ons op. Dit is in feite het motief en de meest authentieke betekenis van onze verering en onze aanbidding. Als de Heilige Geest ons de aanwezigheid van de Heer en al zijn liefde voor ons doet voelen, verwarmt Hij ons hart en beweegt ons bijna op natuurlijke naar het gebed en naar het vieren.

Godsvrucht is dus synoniem voor de authentieke religieuze geest van kinderlijk vertrouwen in God, van dat vermogen tot Hem te bidden met de liefde en eenvoud die eigen is aan mensen die nederig van hart zijn.

Als de gave van de godsvrucht ons doet groeien in onze relatie en eenheid met God, en ons ertoe voert te leven als zijn kinderen, dan helpt zij ons tegelijkertijd deze liefde ook uit te storten over anderen en hen als broeders te herkennen. En dan, ja, zullen wij bewogen worden door gevoelens van godsvrucht – geen piëtisme! – in onze omgang met degenen rondom ons en degenen die wij iedere dag ontmoeten.

Waarom zeg ik 'geen piëtisme'? Omdat sommigen denken dat godsvrucht betekent de ogen te sluiten, een denkbeeldig gezicht op te zetten en te fingeren als een heilige te zijn. In Piedmonte zeggen we: een mugna quacia maken. Dit is niet de gave van de godsvrucht. De gave van de godsvrucht betekent werkelijk in staat zijn zich te verheugen met wie zich verheugen, te huilen met wie huilen, hen die nood lijden te ver­wel­ko­men en helpen.

Er is een erg nauwe relatie tussen de gave van de godsvrucht en de zachtmoedigheid. De gave van de godsvrucht die de Heilige Geest ons geeft, maakt ons zachtmoedig, zij maakt ons kalm, geduldig, in vrede met God en met zachtmoedigheid dienstbaar aan anderen.

Beste vrienden, in de brief aan de Romeinen bevestigt de apostel Paulus: "Allen ie zich laten leiden door de Geest van God, zijn kinderen van God. De geest die gij ontvangen hebt, is er niet een van slaafsheid, die u opnieuw vrees zou aanjagen. Gij hebt een geest van kind­schap ontvangen, die ons doet uitroepen: Abba, Vader!" (8,14 - 15).

Laat ons tot de Heer bidden dat de gave van zijn Geest onze angst mag over­win­nen, onze onzekerheden, ook onze rusteloze, ongeduldige geest, en in staat mag zijn van ons vreugdevolle getuigen van God en van zijn liefde te maken, de Heer aanbiddend in waarheid en ook in de dienst aan onze naaste, met zachtmoedigheid en met de glimlacht die de Heilige Geest ons altijd in vreugde geeft. Moge de Heilige Geest ons allen de gave van de godsvrucht schenken.