Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Oktober 2014: Missio Wereldmissiemaand

MYANMAR: De vlam van het geloof doorgeven

gepubliceerd: woensdag, 1 oktober 2014
Oktober 2014: Missio Wereldmissiemaand

Wereldmissiemaand (oktober) besteedt dit jaar aandacht aan de katholieke Kerk in Myanmar (Birma). De katholieke Kerk is er in geslaagd om in de jaren van militaire dictatuur de vlam van het geloof brandende te houden en door te geven aan de volgende generatie.

Op weg naar democratie

Een halve eeuw lang was Myanmar afgesloten van de buitenwereld en leed de bevolking onder de dictatuur van het leger dat in 1962 de macht greep. Sinds het aantreden van president Thein Sein in 2011 stelt het land zich open en worden stappen gezet naar een democratie met meer vrijheden voor de bevolking. Volgend jaar in 2015 zijn er presidentsverkiezingen. Velen vestigen hun hoop op Aung San Suu Kyi, oppositieleidster en winnares van de Nobelprijs voor de Vrede.

Vluchtelingen

Veel etnische groeperingen hebben tijdens de militaire dictatuur eigen milities opgericht en strijden tot op de dag van vandaag voor autonomie. Spanningen tussen de groepen onderling leiden de laatste tijd steeds vaker tot gewelddadige conflicten. Het gevolg is dat veel mensen op de vlucht zijn voor het geweld en hun toevlucht zoeken in opvangkampen in het buitenland (Thailand). In Myanmar zelf bevindt zich in het noorden (Kachin State) een groot opvangkamp in Myitkyina waar veel christenen verblijven in moeilijke omstandigheden.

Katholieke Kerk in opbouw

Katholieke scholen en ziekenhuizen werden door de militaire regering onteigend en genationaliseerd, buitenlandse mis­sio­na­rissen het land uitgezet. Het was verboden kerken te bouwen en het christelijk geloof te verkondigen. Kerkdiensten werden gecontroleerd door de staat. Nu ervaren katholieke gelovigen een grotere vrijheid om hun geloof te beleven. Priesters, religieuzen en catechisten nemen de zorg op zich voor zieken, gehandicapten en armen. Er zijn veel roepingen tot het priester­schap, enerzijds vanwege de armoede en anderzijds omdat men zo lang geen vrijheid had: het geloof in Jezus Christus bevrijdt.

Grote behoefte aan onderwijs

Het onderwijsniveau is zeer laag. Goed opgeleide burgers en kritische studenten werden door de militairen gezien als een bedreiging. Uni­ver­si­teiten bleven jarenlang dicht. 

De Kerk maakt zich sterk voor goed onderwijs. In landelijke gebieden kunnen kinderen terecht op internaten die naast een staats­school liggen. Een belangrijke rol in de aanvulling op het staats­on­der­wijs nemen ook de door de Kerk georga­ni­seerde zomerkampen in. Daar wordt volgens moderne pedagogische inzichten onderwijs gegeven. Leven in vrijheid moet men leren.

Steun de katholieke gelovigen in Myanmar en geef aan de collecte op Missie­zondag 19 oktober of stort uw bijdrage op rekening NL65 INGB 000 000 1566 Missio Wereldmissiemaand te Den Haag.

Voor meer informatie: www.missio.nl