Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

MIVA collecte

30 en 31 augustus 2014

gepubliceerd: zaterdag, 16 augustus 2014
MIVA collecte

Zij weten uit ervaring hoe hard het nodig is, met uw hulp bereiken zij meer mensen

Op 30 en 31 augustus is de MIVA collecte. Met dit jaar aandacht voor twee heel bijzondere mensen. Pioniers Henry en Fabéré.  Zij helpen hun eigen mensen, mensen met dezelfde handicap als zij. Hun verhalen zijn heel indruk­wek­kend en aansprekend. 

Pionier Fabéré helpt albino’s

Fabéré is zelf albino en kent de problemen. “Albino’s hebben enorm te lijden onder vooroordelen en discriminatie. In dit land worden zij ontvoerd en vermoord omdat ze albino zijn. Daarnaast hebben albino’s ook praktische problemen. Hun huid is heel gevoelig en moet goed worden beschermd tegen de brandende zon. Ook is hun zicht slecht.” Fabéré heeft een auto nodig om deze mensen veilig en beschut te kunnen opzoeken en helpen.

Pionier Henry: rolmodel in een rolstoel

Henry zit in een rolstoel sinds zijn 12e jaar. In Uganda worden gehandicapte  kinderen vaak verstoten door de gemeen­schap en zelfs door hun eigen familie. “De toestand is mensonterend voor deze jongeren. Ze worden zelfs opgesloten in een hut achter het huis door hun ouders. De familie en gemeen­schap schamen zich voor hen. Ze worden niet toegelaten tot scholen of krijgen geen baan, alleen maar omdat ze  in een rolstoel zitten.” Henry laat zien dat je als gehandicapte wel degelijk het verschil kunt maken in de maat­schappij en er net als ieder ander ook toe doet. Om zijn werk te kunnen doen vraagt Henry com­mu­ni­ca­tie apparatuur. 

Uw hulp maakt het verschil!

Vorig jaar deden ruim 900 kerkelijke instellingen mee aan de MIVA-collecte. Door alle inspanningen van de parochie­me­de­werkers bracht dit een totaalbedrag op van bijna 160.000 euro. MIVA is u daarvoor heel erkentelijk. Met dit geld heeft MIVA vele pioniers kunnen helpen aan transport- en com­mu­ni­ca­tie­mid­de­len. Namens hen hartelijk dank daarvoor!

Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie? Neem dan contact op: tel. 076-5217150, e-mail info@miva.nl, website www.miva.nl.