Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Mozes en Aäronkerk voor de Sant’Egidio Gemeenschap

zondag 28 september om 15 uur

gepubliceerd: zondag, 14 september 2014
Mozes en Aäronkerk voor de Sant’Egidio Gemeenschap

Pastor Colm Dekker van onze naburige Lucas­parochie, is actief in de Sant'Egidio Gemeen­schap.

De Gemeen­schap van Sant’Egidio is een christelijke leken­ge­meen­schap die in meer dan zeventig landen van alle continenten 60.000 leden telt. Die komen samen voor het gebed en knopen vriend­schap aan met de armsten van de eigen stad. Op wereldschaal zet Sant’Egidio zich in voor de dialoog tussen godsdiensten en de vreedzame oplossing van conflicten.

De Gemeen­schap ontstond in 1968 in Rome. Ze ontleent haar naam aan het kerkje van Sant’Egidio in de wijk Trastevere, waar ook nu nog het centrum van de gemeen­schap is gevestigd. In de Lage Landen heeft Sant’Egidio haar centrum in Antwerpen, en zijn er gemeen­schappen in Amsterdam, Apeldoorn, Nijmegen en Utrecht.

Onlangs heeft het Bisdom Haarlem-Amsterdam besloten de Mozes en Aäronkerk onder hun hoede te vertrouwen. 

De Gemeen­schap van Sant’Egidio nodigt u uit voor de feestelijke herin­wijding van de Mozes en Aäronkerk op zondag 28 september om 15 uur.

De bisschop van Haarlem-Amsterdam, Mgr. Jozef Punt, gaat voor in de plechtige eucha­ris­tie­viering. Aansluitend is er een receptie in het Huis van Sant’Egidio.

Voortaan zal elke zondag om 17 uur de eucha­ris­tie en elke dinsdag en vrijdag om 20 uur het gebed van Sant’Egidio in deze kerk aan het Waterlooplein 207 plaats­vin­den. Het naast­ge­le­gen Huis van Sant’Egidio willen zij laten uitgroeien tot een thuis waar zij hun vriend­schap met de armen beleven.

De Inter­nationale Ontmoeting ‘Peace is the Future’ van 7-9 september in Antwerpen, is nog maar net achter de rug (www.peaceisthefuture.be). Nu aanvaardt de Gemeen­schap van Sant’Egidio in ons land een bijzonder eervolle verant­woor­de­lijk­heid.

Zij hopen van harte dat u met velen deze feestelijke start komt vieren. Aanmelden wordt op prijs gesteld, liefst via info@santegidio.nl.

Namens Sant’Egidio,Colm Dekker