Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Begraafplaats van de St. Pancratiuskerk

gepubliceerd: zondag, 9 november 2014
Begraafplaats van de St. Pancratiuskerk

De R.K. Begraaf­plaats St. Pancratius ligt in het centrum van het dorp Sloten (NH) achter de St. Pancratius­kerk aan de Sloterweg. Dit parochiële kerkhof is in 1901 aangelegd en bood tot 2008 uitsluitend begraaf­plaatsen aan parochianen van de St. Pancratius­parochie. Na de uitbreiding in 2008 is er ook plaats voor niet-parochianen en overledenen uit de regio eventueel ook van een andere religie.

Het kerkhof, dat verscholen ligt achter de kerk, heeft een geheel eigen stijl, gekenmerkt door landelijkheid en een fraaie natuur die met veel zorg in stand wordt gehouden. De klein­scha­ligheid, de serene sfeer en de grote verscheidenheid aan groen maken het kerkhof tot een bijzondere stilteplek, belangrijk voor de rouwver­wer­king.

Soorten graven

Algemene graven

In een algemeen graf worden drie overledenen van verschillende families begraven. Tien jaar na de laatste begrafenis kan het graf worden geruimd. De huurtermijn kan niet worden verlengd. Wel is het mogelijk de stoffelijke resten te laten herbegraven.

Volgens tarief 2013 zijn de kosten:

Een algemeen graf voor de periode van 10 jaar € 400
Onderhoud voor deze periode € 250

Totaal voor 10 jaar € 650
Een familiegraf voor de periode van 20 jaar € 800
Onderhoud voor deze periode € 500

Totaal voor 20 jaar € 1.300

Eigen / Familiegraven

Een eigen/familiegraf wordt voor de duur van twintig of dertig jaar uitgegeven met de mogelijkheid om voor telkens tien jaar te verlengen. In een familiegraf kunnen twee overledenen worden begraven. De rechthebbende van een familiegraf bepaalt wie in het graf wordt bijgezet en is tevens aansprakelijk voor het onderhoud van het grafmonument.

Urnengraven

Op de begraaf­plaats zijn urnenkelders waar de urn van een overledene voor een periode van twintig of dertig jaar geplaatst kan worden. Verlenging van de huurtermijn is mogelijk.

Grafmonumenten

De fraaie begraafplaats ligt verscholen achter de Pancratiuskerk.
De fraaie begraaf­plaats ligt verscholen achter de Pancratius­kerk.

Met de toenemende individualisering van onze samenleving is er een grote behoefte aan een eigen identiteit en vorm van gedenktekens en grafmonumenten. Onze begraaf­plaats biedt aan deze diversiteit de ruimte, mits men rekening houdt met de vastgestelde maatvoering. Overigens is voor het plaatsen van een monument een vergunning nodig. Deze moet schriftelijk bij de beheerders worden aangevraagd.

De plechtigheid

Aan de begrafenis kan een avondwake en uitvaartdienst voorafgaan in de nabij­ge­le­gen St. Pancratius­kerk, dan wel in een andere kerk­gele­gen­heid. De nabestaanden kunnen ook afzien van een kerkelijke uitvaart. De kist wordt dan rechtstreeks naar het kerkhof gereden of gedragen. Het is mogelijk om de kist in het graf te laten dalen of boven het graf te laten staan, waarna de aanwezigen afscheid nemen van de overledene.

Condoleance

Na afloop van de begrafenis kunnen de nabestaanden en belang­stel­lenden elkaar ontmoeten en condoleren in de parochiezaal van de kerk, waar we ook consumpties kunnen serveren. Hiervoor vragen wij eveneens een bijdrage.

Informatie

Inlichtingen en informatie over tarieven en voorwaarden kunt u verkrijgen bij de beheerders van de begraaf­plaats:

Johan van Weerdenburg, telefoon 020 - 615 64 97
Mevr. A. Bakker-Harte, telefoon 020 - 617 15 45

Openingstijden begraaf­plaats

  • wintertijd: dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur
  • zomertijd: dagelijks van 9.00 tot 20.00 uur