Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Vox Laudans zoekt nieuwe leden!

(gemengd Latijns koor olv Ben Niekus)

gepubliceerd: dinsdag, 18 november 2014
Vox Laudans zoekt nieuwe leden!

Vox Laudans zoekt nieuwe leden en het bestuur wil u graag van harte welkom heten op ons koor en geeft u daarom onderstaand wat informatie. Mogelijk vergemakkelijkt dit uw stap om de trap op te gaan naar de koorzolder.

Vox Laudans verzorgt de gezangen tijdens de eucha­ris­tie­viering in de parochiekerk St. Pancratius, Sloterweg 1184, 1066 CV  AMSTERDAM - tel: 020 - 615 38 63.

De parochiepriester is pastoor Th. J. Bankras. Op de website www.pancratiussloten.nl vindt u ook de nodige info.

De repetities zijn iedere vrijdag van 13.30 – 15.30 uur in de verwarmde parochiekerk.

Vóór de kerk is een parkeer­gele­gen­heid. In de directe omgeving, niet ver van de kerk, zijn ook nog moge­lijk­he­den.

 Het koor verzorgt de eucha­ris­tie­vieringen van 10.30 uur op de eerste, derde en soms de vijfde zondag van de maand. Eveneens verzorgen wij de diensten die buiten deze normale cyclus kunnen vallen w.o. de eerste paasdag, de eerste pinksterdag en de nachtmis. Deze laatste begint op kerst­avond 24 december vanaf 22.45 uur.

 

  • Dirigent : de heer B.J.M. Niekus - tel: 0299 – 46 37 75 of 06 - 29 34 89 14
  • Voorzitter : de heer P. Bouwhuis   – tel: 020 – 659 51 40 – e-mail: p.bouwhuis@ziggo.nl
  • Secretaris : de heer J.H. Vermist – tel: 020 – 613 51 89 – e-mail: vermist@hetnet.nl
  • Penning­mees­ter : mevrouw L.M.G. van Harlingen – de Boer – tel: 020 – 659 44 72

 

Sponsors zijn van harte welkom. Bankrelatie: NL06 RABO 0119 9032 96 t.n.v. Vox Laudans.

De maandelijkse contributie bedraagt slechts € 5,-

CECILIAFEEST:

Jaarlijks vieren wij het Ceciliafeest in november en als de middelen het toelaten, gaan we in de loop van het jaar potverteren.

 

Schroom niet contact met ons op te nemen om ons koor te komen versterken, dat in maart 2015 haar 35-jarig bestaan hoopt te vieren. De parochie­ge­meen­schap heeft ook uw stem meer dan dringend nodig. Wij geven u bij het instuderen van de werken voldoende per­soon­lijke onder­steuning zodat u zich snel bij ons thuis zult voelen!