Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Hebt u genoten van het prachtige kerstconcert?

Vox Laudans zoekt nieuwe leden!

gepubliceerd: zondag, 20 december 2015
Hebt u genoten van het prachtige kerstconcert?

Hebt u genoten van het prachtige kerst­con­cert van Vox Laudans en de prachtige zang in de vieringen? Dit professionele koor olv dirigent Ben Niekus zoekt nieuwe leden.

Het koor verzorgt de eucha­ris­tie­vieringen van 10.30 uur op de eerste, derde en soms de vijfde zondag van de maand. Eveneens verzorgen wij de diensten die soms buiten deze normale cyclus kunnen vallen zoals de Nachtmis met Kerstmis, Pasen en Pinksteren.

Het bestuur wil u graag van harte welkom heten op ons koor en geeft u daarom onderstaand wat informatie. Mogelijk vergemakkelijkt dit uw stap om de trap op te gaan naar de koorzolder.

Vox Laudans verzorgt de gezangen tijdens de eucha­ris­tie­viering in de parochiekerk St. Pancratius, Sloterweg 1184, 1066 CV  AMSTERDAM - tel: 020 - 615 38 63.

Op de website www.pancratiussloten.nl / www.pancratiussloten.nl/index.php?p=info&ids=latijnskoor vindt u ook de nodige info.

De repetities zijn iedere vrijdag van 13.30 – 15.30 uur in de verwarmde parochiekerk.

Vóór de kerk is een parkeer­gele­gen­heid. In de directe omgeving, niet ver van de kerk, zijn ook nog moge­lijk­he­den.

Sponsors zijn van harte welkom. Bankrelatie: NL06 RABO 0119 9032 96 t.n.v. Vox Laudans.

De maandelijkse contributie bedraagt slechts € 5,-

Schroom niet contact met ons op te nemen om ons koor te komen versterken, dat in maart 2015 haar 35-jarig bestaan heeft gevierd. De parochie­ge­meen­schap heeft ook uw stem meer dan dringend nodig. Wij geven u bij het instuderen van de werken voldoende per­soon­lijke onder­steuning zodat u zich snel bij ons thuis zult voelen!