Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Pastoor Theo Bankras overleden

priester in hart en nieren

gepubliceerd: zaterdag, 27 december 2014

Pastoor Theo (Theodorus Jacobus) Bankras, geliefd pastoor van de St. Pancratius­parochie te Amsterdam-Sloten is op Eerste Kerstdag, hoogfeest van de Geboorte van de Heer, de feestdag die hem het meeste lief was, op 86-jarige leeftijd in vrede overleden.

Bestuur, vrijwiligers en parochianen van de St. Pancratius­parochie zijn dankbaar voor de trouwe inzet van pastoor Theo Bankras en bewonderen hem voor het feit dat hij tot op hoge leeftijd een herder heeft willen zijn voor de mensen die aan zijn hoede zijn toevertrouwd.

Details van het afscheid

Avondwake, waarna gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren, op donderdag
om 19.00 uur in de parochiekerk Sint Pancratius, Sloterweg 1184, Amsterdam-Sloten.
De Eucha­ris­tie­viering zal worden gehouden op vrijdag 8 augustus om 13.00 uur in de
parochiekerk Sint Pancratius, waarna de begrafenis zal plaats­vin­den op het parochiekerkhof.
Na de begrafenis is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in Restaurant De Halve Maen,
Sloterweg 1345, Amsterdam-Slote

Avondwake, waarna gelegenheid tot afscheid nemen, op vrijdag 2 januari om 19.00 uur in de parochiekerk Sint Pancratius, Sloterweg 1184, Amsterdam-Sloten.

De Eucha­ris­tie­viering zal worden gehouden op zaterdag 3 januari om 11.00 uur in de parochiekerk Sint Pancratius, waarna de begrafenis zal plaats­vin­den op het parochiekerkhof.

Na de begrafenis is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in het parochiehuis.

 

Levens­be­schrij­ving

Pastoor Theo Bankras is 30 november 1928 in Venhuizen geboren; heeft zijn priester­oplei­ding op het Seminarie te Haarlem gekregen en is 31 mei 1958 in de kathedraal van Haarlem tot priester van het Bisdom Haarlem gewijd. Na parochies in Uitgeest, Amsterdam en Breezand bediend te hebben, werd hij 2 oktober 1983 benoemd tot pastoor van de St. Pancratius­parochie.

Toentertijd was het nog een parochie met voornamelijk parochianen met een agrarische achtergrond en kerk­gangers uit Badhoevedorp en de Lijnden. Amsterdam had zich kandidaat gesteld voor de Olympische Spelen in 1992 en het tuinbouwgebied Sloten zou Olympisch dorp worden. In 1986 werden de Spelen aan Barcelona toegewezen. De gemeente Amsterdam besloot het gebied toch versneld te ontwikkelen tot woningbouwgebied waarna het karakter van het parochie veranderde en veel parochianen verhuisden.

Pastoor Theo Bankras heeft zich in de loop van de tijd aan allerlei ont­wik­ke­lingen moeten aanpassen; de veranderingen in de maat­schappij, de positie van een pastoor en de veranderingen in de Kerk hebben veel van hem gevraagd maar hij heeft altijd een weg gevonden om vol overtuiging priester in de Rooms Katholieke kerk te blijven en zijn parochianen in veranderende en soms ook hectische tijden te blijven inspireren.

Filmportret

Bekijk ook het filmportret dat van hem werd gemaakt: