Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Kerkbalans 2015

laatste schrijven van pastoor Theo Bankras

gepubliceerd: zaterdag, 7 februari 2015
Kerkbalans 2015

Pastoor Theo Bankras heeft half december zijn tekst voor de kerkbalans geschreven en wij meenden dit toch te plaatsen als zijn laatste oproep tot uw bijdrage aan de kerkbalans van onze parochie.  

 

Dierbare parochianen van de St. Pancratius,

Ons dorp kent vele bezoekers, zij vinden ons dorp aantrekkelijk, het heeft iets eigens. Wat bijzonder opvalt: het dorp bevat twee kerken, terwijl op veel plaatsen een kerk is gesloten en soms afgebroken staan ze hier nog allebei en worden ze goed onderhouden, iets om trots op te zijn.

Een enkele keer vraagt een bezoeker aan mij of er velen in het weekeinde naar de kerk komen, ik moet dan jammer genoeg zeggen dat het er niet zoveel zijn.  Zaterdag­avond zo tussen de 25 en 40 en zondags tussen de 60 en 100. En dat terwijl er zondags altijd een koor de liturgie maakt. De oneven zondagen een Latijnse zang verzorgend koor en de even zondag een koor dat de Nederlandse zang verzorgd.  De kerk­gangers worden wat zang betreft verwend.

De koren, de kosters, lectoren, tuinmannen, schoonmakers en het bestuur verlangen naar nieuwe leden, regelmatig wordt er in het parochieblaadje daartoe een oproep gedaan. Wij hopen toch nieuwe leden tegemoet te zien.  Wellicht dat de verbondenheid met de HH. Engelbewaarders in Badhoevedorp een gunstige invloed heeft.

Veel of weinig bezoekers, onze kerk, ouder dan een eeuw vraagt onderhoud, soms tegenvallers zoals er nu nieuwe centrale verwarming in het parochiehuis nodig is, de oude gevelkachels kunnen niet meer en de verwarming en verlichting van de kerk vragen ook hun deel van de inkomsten.

Helaas, door  verhuizing,  overlijden ontvallen ons parochianen en nieuwe aanwas is spaarzaam maar er zijn toch tekenen van herstel. Daarom vragen wij U kijk eens naar het financiële overzicht en U ziet dat Uw bijdrage onontbeerlijk is en mogelijk heeft U in deze tijden toch nog iets extra's over voor onze KERK !

Bij voorbaat veel dank, 

Uw parochiepriester Th. Bankras