Allereerst willen wij graag melden dat er zondag 8 februari na de mis koffie drinken is in het parochiehuis. Wij hopen u hier te mogen ontmoeten!"> Allereerst willen wij graag melden dat er zondag 8 februari na de mis koffie drinken is in het parochiehuis. Wij hopen u hier te mogen ontmoeten!" /> Pancratiusparochie Sloten - Nieuws

Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Nieuws van het parochiebestuur

koffie, nieuwe voorganger

gepubliceerd: zaterdag, 7 februari 2015
Nieuws van het parochiebestuur

Beste parochianen, 

Allereerst willen wij graag melden dat er zondag 8 februari na de mis koffie drinken is in het parochiehuis. Wij hopen u hier te mogen ontmoeten!

Graag willen wij toch nog weer vragen of er dames of heren zijn die het koffiedrinken op de 3e of 4e zondag willen verzorgen, dan zouden we een mooie traditie in stand houden. Het kost niet veel tijd en u geeft onze gemeen­schap de kans elkaar te ontmoeten! Melden graag bij een van de bestuursleden of een mailtje naar info@pancratiussloten.nl

We zijn  verheugd te kunnen melden dat vanaf 1 maart 2015 pater Louis Mulder, voor een aantal van U bekend,  de 1e, 4e en eventuele 5e zondag wil voorgaan in de st. Pancratius. Kapelaan Henk Versteeg doet, weer zoals het was, het 2e en 3e weekend. De 1e, 4e  en eventuele 5e zaterdag­avond zal er of een eucha­ris­tie­viering of een gebeds-communie­viering zijn.

Om alles de komende tijd goed te laten verlopen, doen wij een oproep voor vrij­wil­lig­ers voor de functie van koster, lector, tuinman, bestuurslid of webmaster graag melden bij een van de bestuursleden.