Ieder jaar heeft de Vastenaktie een eigen motto. Dit jaar is dat: “Werken aan voorspoed en harmonie in Sri Lanka”. Tja: wij wat minderen… Wat je er door over houdt bestemmen voor Sri Lanka. "> Ieder jaar heeft de Vastenaktie een eigen motto. Dit jaar is dat: “Werken aan voorspoed en harmonie in Sri Lanka”. Tja: wij wat minderen… Wat je er door over houdt bestemmen voor Sri Lanka. " /> Pancratiusparochie Sloten - Nieuws

Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Werken aan voorspoed en harmonie in Sri Lanka

Vastenaktie 2015

gepubliceerd: donderdag, 12 maart 2015
Werken aan voorspoed en harmonie in Sri Lanka

Ieder jaar heeft de Vastenaktie een eigen motto. Dit jaar is dat: “Werken aan voorspoed en harmonie in Sri Lanka”. Tja: wij wat minderen… Wat je er door over houdt bestemmen voor Sri Lanka. Dit kan je doneren in de collecteschaal die iedere week rondgaat in de kerk of door een storting op giro IBAN NL 21INGBO000005850 t.n.v. Vastenaktie, Den Haag.

De vastenactie doen wij in het kader van samen­wer­king samen met de HH. Egelbewaarders.

Pas in 2009 is de bloedige jarenlange burger­oor­log geëindigd. De oorlog heeft diepe wonden geslagen die nog lang niet zijn genezen en die het land nog altijd splijten langs etnische en religieuze grenzen. Wie buiten de gebaande toeristenwegen kijkt ziet dan ook de armoede. Sloppenwijken, mensen die op straat leven, piepkleine lemen hutten, gebrek aan schoon water, gebrek aan deugdelijk sanitair, levensgevaarlijke sanitaire elektrische Achter de glanzende toeristenfolders van Sri Lanka gaat echter een schijnende werkelijkheid schuil. voorzieningen. Ook op de theeplantages zijn de omstandigheden vaak schrijnend. Ze hebben nauwelijks toegang tot de wereld buiten de plantage. Ondanks hun lange werkdagen en het zware werk verdienen ze onvoldoende om hun kinderen goed te eten te geven en naar school te sturen.

Wat kunnen wij bijdragen

Voor € 50,- kan ‘n jongere een computer­trai­ning van een week volgen.  Voor € 150,- kan een eendaagse training over per­soon­lijk leider­schap of geweldloos samenleven voor 25 deelnemers worden georga­ni­seerd. Voor € 275,- kan een bloeddonatie­cam­pagne worden georga­ni­seerd. Voor € 850,- kan een bibliotheekje in een theeplantagedorp worden voorzien van boeken.

Voor € 9.000, - kan Setik drie jaar lang een jongeren­wer­ker in dienst nemen die kinderen en  jongeren begeleiden bij hun ont­wik­ke­ling.

P.S. ( Setik wil de samenleving in Sri Lanka helpen verbeteren, zodat alle mensen vol­waar­dig kunnen deelnemen aan de maat­schappij en zich kunnen ontplooien). Setik werkt voor iedereen, ongeacht religie, etnische achtergrond, sekte of kaste.

Mogen wij weer op uw bijdrage rekenen? Tot en met Pasen wordt er elke week voor gecollecteerd.