Namens onze voorgangers en het parochiebestuur wensen wij u een Zalig Pasen toe. Wij kunnen terugkijken op mooie vieringen in de Goede Week en zijn dankbaar voor de inzet van kapelaan Henk Versteeg en pater Louis Mulder."> Namens onze voorgangers en het parochiebestuur wensen wij u een Zalig Pasen toe. Wij kunnen terugkijken op mooie vieringen in de Goede Week en zijn dankbaar voor de inzet van kapelaan Henk Versteeg en pater Louis Mulder." /> Pancratiusparochie Sloten - Nieuws

Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Zalig Pasen!

gepubliceerd: zaterdag, 4 april 2015
Zalig Pasen!

Namens onze voor­gangers en het parochie­bestuur wensen wij u een Zalig Pasen toe. Wij kunnen terugkijken op mooie vieringen in de Goede Week en zijn dankbaar voor de inzet van kapelaan Henk Versteeg en pater Louis Mulder.

Graag willen wij u over het volgende informeren:

Achter in de kerk in het portaal staat een boekenkast met boeken die onze pastoor Bankras heeft nagelaten voor zijn parochianen, kijkt u aar de boeken en als u het interessant vindt neem dan een of meerdere boeken mee, het zou pastoor nog goed doen als ze een bestemming hebben gevonden.

In de komende weken wordt er een kleine verbouwing gedaan in de pastorie, de voormalige keuken wordt opnieuw ingericht als vergader- en ontvangstruimte, ook komt er de stencilapparatuur. De deur tussen de pastorie en de kerk zal de nieuwe toegang worden naar de sacristie en ontvangstruimte, deze ruimtes krijgen een eigen centrale verwarming los van de pastorie.   
Over de bestemming van de pastorie wordt pas in de herfst / winter door het bisdom een besluit genomen.

Graag willen wij u erop wijzen dat wij nog steeds op zoek zijn naar nieuwe vrij­wil­lig­ers; tuinmannen, koorleden, kosters, bestuurslid. Ieder kan zijn talenten kwijt! We willen graag onze parochie in stand houden maar met weinig vrij­wil­lig­ers is dat moeilijk.

Wij hebben geconstateerd dat de kerkbalansbijdragen terug lopen. Het zijn moeilijke tijden van bezuinigingen en korten op inkomen. Er wordt in onze parochie zoveel mogelijk werk door vrij­wil­lig­ers gedaan waardoor wij zuinig en beheerst kunnen omgaan met uw gelden. Helaas gaan de kosten van onderhoud, verwarming en energie niet omlaag dus doen wij een oproep om nog naar uw bijdrage te kijken en alsnog over te maken op één van onze rekeningnummers NL13RABO0359603459 / NL16INGB0000155320 tnv de ST. PANCRATIUS PAROCHIE. Uiteraard zijn we dankbaar voor diegenen die dit al jaren trouw doen en onze hartelijke dank daarvoor. 

De vieringen in de HH. Engelbewaarders zullen met ingang van 3 mei om 10.00 uur zal zijn.


Hartelijke groet,

uw parochie­bestuur