Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Verslag Vox Laudans 35 jaar!

(28 maart 1980 - 28 maart 2015)

gepubliceerd: dinsdag, 7 april 2015
Verslag Vox Laudans 35 jaar!

Zondag hebben wij het feit herdacht dat wij 35 jaar geleden onder de naam Vox Laudans de liturgie gingen verzorgen in de St. Pancratius. Diverse leden van het eerste uur alsmede leden van bevriende koren en instrumentalisten hebben er toe bijgedragen dat wij deze dag een mooie eucha­ris­tie­viering konden aanbieden aan de parochianen.

Kapelaan Versteeg stak bij het begin van de viering een kaars speciaal voor ons aan met de tekst:” Vrede en alle goeds”
Ook besteedden hij alsmede de koster aan het einde van de viering aandacht aan ons jubileum hetgeen door de aanwezigen met applaus werd onderstreept.

In besloten kring zijn wij, helaas in een koude omgeving,  onder het genot van een warme kop koffie met..., enige tijd met onze mensen gezellig bij elkaar geweest. Namens het parochie­bestuur was ook een afvaardiging aanwezig, hetgeen door ons zeer op prijs werd gesteld.

Het koor­bestuur had, in de geest van Pasen en het nieuwe licht van de paaskaars, voor de leden een sierpaaskaars laten maken waarin de tekst : “Dank voor je inzet” was opgenomen.

Wij blijven gemotiveerd en hopen dat er toch nog parochianen zullen opstaan die ons komen versterken.

J.H. Vermist, secretaris
vermist@hetnet.nl