Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Misintenties

herdenken of vieren

gepubliceerd: zaterdag, 8 augustus 2015
Misintenties

U kunt ter gelegenheid van herdenkingsdata, jubilea of andere gelegenheden altijd een misintentie opgeven. Wij ontvangen deze - bij voorkeur per email: info@pancratiussloten.nl - graag ruim van tevoren zodat we ze goed kunnen verwerken.

U kunt uw naam en de gewenste intentie en op welke (1e, 2e, 3e, 4e of 5e) zaterdag of zondag hierin vermelden. U kunt een bijdrage (richtlijn € 8,=) overmaken op onze rekening NL13 RABO 0359 6034 59 ten name van Kerk­bestuur St. Pancratius.

U kunt uw intentie ook door middel van een briefje in de brievenbus van de pastorie doorgeven.