Wereldmissiemaand (oktober) besteedt dit jaar aandacht aan de katholieke Kerk in Pakistan. In dit islamitische land hebben minderheidsgroepen, onder wie de christenen, het zwaar: armoede, analfabetisme, religieus geweld en terroristische aanslagen."> Wereldmissiemaand (oktober) besteedt dit jaar aandacht aan de katholieke Kerk in Pakistan. In dit islamitische land hebben minderheidsgroepen, onder wie de christenen, het zwaar: armoede, analfabetisme, religieus geweld en terroristische aanslagen." /> Pancratiusparochie Sloten - Nieuws

Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

MISSIO Wereldmissiemaand 2015

Geef hoop aan de christenen in Pakistan

gepubliceerd: woensdag, 30 september 2015
MISSIO Wereldmissiemaand 2015

Wereldmissiemaand (oktober) besteedt dit jaar aandacht aan de katholieke Kerk in Pakistan. In dit islamitische land hebben minderheids­groepen, onder wie de christenen, het zwaar: armoede, analfabetisme, religieus geweld en terroristische aanslagen.

Katholieken in een islamitisch land

Het aantal katholieken in Pakistan bedraagt 1,15 miljoen. Hoewel een respectabel aantal, vormen katholieken een minderheid in het islamitische land. De katholieke Kerk draagt met haar onderwijs en gezondheidszorg bij aan de ont­wik­ke­ling van Pakistan, waar veel armoede heerst, het analfabetisme hoog is en veel mensen geen enkele toegang tot onderwijs en gezondheidszorg hebben.

Blasfemiewet

In Pakistan geldt de sharia, de islamitische wet. Een belangrijke rol speelt de blasfemiewet die in 1986 ingevoerd werd. Op godslastering en beledigende opmerkingen over de profeet Mohammed staan geld- en gevangenisstraffen en in het ergste geval de doodstraf. Alle minderheden in Pakistan lijden onder deze wet, niet alleen christenen. Een groot probleem is dat de blasfemiewet vaak misbruikt wordt om ordinaire burenruzies uit te vechten.

Positie van vrouwen en meisjes

Hoewel vrouwen en mannen volgens de Pakistaanse wet officieel gelijke rechten hebben, komt daar in de praktijk weinig van terecht. Er is veel geweld tegen vrouwen, zoals verbrandingen en ver­krachtingen. De oude stammentradities, die nog veel invloed hebben, staan vrouwen geen actieve rol in de samenleving toe.

Help mee en geef hoop aan de christenen in Pakistan

MISSIO/Pauselijke Missiewerken steunt de parochies en religieuzen in Pakistan bij hun pastorale werk, onder meer op het gebied van vrouwenrechten, de interreligieuze dialoog, vredeswerk.

Helpt u mee? Geef dan in de collecte op Missie­zondag 18 oktober of stort uw bijdrage op

NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag.

 

Voor meer informatie: www.missio.nl