In iedere eucharistieviering wordt gebeden voor de noden van Kerk en wereld. Ook voor persoonlijke intenties kan gebed gevraagd worden.

Vanouds is het een gebruik om de Mis te laten opdragen voor de zielenrust van een dierbare overledene. Dit goede gebruik bestaat nog steeds. 

"> In iedere eucharistieviering wordt gebeden voor de noden van Kerk en wereld. Ook voor persoonlijke intenties kan gebed gevraagd worden.

Vanouds is het een gebruik om de Mis te laten opdragen voor de zielenrust van een dierbare overledene. Dit goede gebruik bestaat nog steeds. 

" /> Pancratiusparochie Sloten - Nieuws

Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Misintenties

herdenken of vieren

gepubliceerd: maandag, 23 november 2015
Misintenties

In iedere eucha­ris­tie­viering wordt gebeden voor de noden van Kerk en wereld. Ook voor per­soon­lijke intenties kan gebed gevraagd worden.

Vanouds is het een gebruik om de Mis te laten opdragen voor de zielenrust van een dierbare overledene. Dit goede gebruik bestaat nog steeds. We kennen de maandgedachtenissen voor overledenen, maar ook intenties bgv van verjaardag, trouwdag of sterfdag van een overleden dierbare.

Daarnaast is het ook mogelijk om intenties op te geven voor de levenden. Dit kan bij­voor­beeld bij gelegenheid van de viering van een verjaardag, een huwelijksjubileum, voor een zieke, het welslagen van een operatie of om zegen over een eind­examen of een behouden reis.

Ook is het mogelijk om meer anoniem een intentie op te geven. Dit zijn de zogenaamde ‘bijzondere intenties’.

Wij ontvangen uw intentie - bij voorkeur per email: info@pancratiussloten.nl - graag ruim van tevoren zodat we ze goed kunnen verwerken.

U kunt uw naam en de gewenste intentie en op welke (1e, 2e, 3e, 4e of 5e) zaterdag of zondag hierin vermelden. U kunt een bijdrage (richtlijn € 8,=) overmaken op onze rekening NL13 RABO 0359 6034 59 ten name van Kerk­bestuur St. Pancratius.

U kunt uw intentie ook door middel van een briefje in de brievenbus van de pastorie doorgeven.