Bij gelegenheid van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid brengt het bisdom Haarlem-Amsterdam een brochure uit met informatie, inspiratie en een activiteitenoverzicht."> Bij gelegenheid van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid brengt het bisdom Haarlem-Amsterdam een brochure uit met informatie, inspiratie en een activiteitenoverzicht." /> Pancratiusparochie Sloten - Nieuws

Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Jaar van de Barmhartigheid

gepubliceerd: zondag, 29 november 2015
Jaar van de Barmhartigheid

Bij gelegenheid van het Heilig Jaar van de Barm­har­tig­heid brengt het bisdom Haarlem-Amsterdam een brochure uit met informatie, inspiratie en een ac­ti­vi­teitenoverzicht.

Zaterdag 14 november hebben alle kerkelijke locaties in het bisdom 50 exemplaren van deze brochure ontvangen. De fraai vormgegeven brochure bevat bovendien een overzicht van ac­ti­vi­teiten die in het kader van het Jaar van de Barm­har­tig­heid worden georga­ni­seerd. Zo staan onder andere vermeld een conferentie tegen de doodstraf van Sant’Egidio, een cursus over barm­har­tig­heid op de Tiltenberg, de gebedsactie 24 uur voor de Heer, de Dag van de Caritas, etc.

Op dinsdag 8 december, Hoogfeest van Maria On­be­vlekte Ont­van­ge­nis, is het vijftig jaar geleden dat het Tweede Vaticaans Concilie werd afgesloten. Op die dag zal de Heilige Deur – één van de toegangsdeuren tot de Sint-Pieters­basi­liek, de poort die normaal dichtgemetseld is – door paus Franciscus worden geopend.

Deze plechtigheid wordt op zondag 13 december door de paus of een afgezant herhaald met een heilige deur in de andere drie grote basilieken: H. Paulus Buiten de Muren, H. Maria de Meerdere (Maria Maggiore) en de St. Jan van Lateranen.

Op zondag 13 december worden tevens in drie kerken in het bisdom Haarlem-Amsterdam Heilige Deuren geopend.

Vanwege de restauratie wordt het programma in de kathedrale Basiliek van Sint Bavo later bekendgemaakt. Mgr. J. van Burgsteden s.s.s. zal tijdens de viering van 10.30 uur de deur openen in de H. Nicolaas­basi­liek te Amsterdam.

Mgr. J. Hendriks zal om 10.30 uur de deur openen tijdens de viering van 10.30 uur bij Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo.

De brochure kunt u downloaden vanaf de website van het bisdom: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

(bron: bulletin Onze Lieve Vrouwekerk Amsterdam www.olvkerk.nl)