Het nieuwe jaar is alweer begonnen en staan we weer voor de uitdaging om er een mooi en goed kerkelijk jaar van te maken. Lees meer over de adventscollecte voor de Stichting Eritrea Hagez, de kerstcollecte voor het project van Mgr. Andre Sol, de voorgangers in onze parochie en last but not least de oproep om u aan te melden als vrijwilliger!"> Het nieuwe jaar is alweer begonnen en staan we weer voor de uitdaging om er een mooi en goed kerkelijk jaar van te maken. Lees meer over de adventscollecte voor de Stichting Eritrea Hagez, de kerstcollecte voor het project van Mgr. Andre Sol, de voorgangers in onze parochie en last but not least de oproep om u aan te melden als vrijwilliger!" /> Pancratiusparochie Sloten - Nieuws

Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Nieuws van het parochiebestuur

gepubliceerd: zaterdag, 9 januari 2016
Nieuws van het parochiebestuur

Beste Parochianen,

Het nieuwe jaar is alweer begonnen en staan we weer voor de uitdaging om er een mooi en goed kerkelijk jaar van te maken. Eerst wat uit de advents / kerstperiode, de adventscollectes voor het project in Eritrea hebben € 984,65 opgebracht waarvoor onderstaande dank:

Wij ontvingen van de Stichting Eritrea Hagez het bericht dat er giro’s binnenkomen met de vermel-ding: Adventsactie Eritrea Hagez. Dat betekent dat deze uit onze parochiegebieden komen.

Jonne en Albert van de Stichting zijn enthousiast want hoe groter de opbrengst, des te meer kunnen zij meenemen naar de zusters in Eritrea. Die weten waar de nood het hoogst is. Zij houden ons op de hoogte wat er mee gebeurt en wij vertellen het weer aan U.

Overschrijven kan altijd en wel op rekeningnummer:

NL 05 INGB0005021620 t.n.v.Stichting Eritrea Hagez. o.v.v Advents-actie voor Eritrea, dan weten wij dat Uw gave uit het parochiesgebied Lucas-Pancratius of Paulus komt. De Stichting heeft het ANBI keurmerk en U kunt Uw gift van uw belasting aftrekken.

De collecte met de kerst voor het project van Mgr.Sol In Ambon was € 1564,15, een geweldig mooi resultaat waar er daar ongetwijfeld weer kinderen onderwijs kunnen genieten.

De kerst­vieringen waren ook dit jaar weer goed bezocht, de 1e nachtmis bijna vol en de tweede zo'n 200 parochianen en de 1e kerstdag ongeveer 100, er waren veel complimenten voor de schone kerk, het gepoetste zilver, de bloemstukken, de kerststal de bomen en verlichting, de koren die de missen prachtig hebben onder­steund en de kosters, een woord van dank alle vrij­wil­lig­ers die daar aan hebben bijgedragen en uiteraard voor de pastores die voor gingen ondanks dat wij de vorig jaar kerst pastoor Bank-ras nog steeds node missen.

Dan toch ook nog weer een verheugende mededeling, pater Louis Mulder die in december al weer terug verhuisd is naar het klooster in Eindhoven om daar de provinciaal prior te vervangen die ernstig ziek is wil toch de komende maanden de 4e of 5e zondag naar onze parochie komen om de eucha­ris­tie te vieren, hij is ondertussen toch wel verknocht aan onze gemeen­schap, dus voorlopig komt dr. Jan Engelen, hij is theoloog en heeft jaren in de st.Jan de Doper de vieringen gedaan, de eerste zondag van de maand doen met een gebeds- communie­viering, kapelaan Versteeg blijft het tweede en derde week-end de eucha­ris­tie doen en de vierde of vijfde zondag pater Mulder of pastor Jan Adolfs of pater Gerard Noom.

Denkt U nog even aan de misintenties voor Uw overleden dierbaren voor dit jaar, het formulier ligt nog achter in de kerk.

Zondag 10 januari is er weer koffiedrinken in ons parochiehuis !

Dan doen wij wederom een beroep op U om U als vrij­wil­lig­er te melden bij het bestuur of de koster, met name als koorlid van het Nederlands koor st. Cecilia of als koorlid van het Latijns koor Vox Laudans, ook koster, tuinman of vrouw, lector of lectrice; vele handen maken licht werk en dan kunnen we onze parochie in stand houden.

Een voorspoedig en gezegend nieuwjaar,

Uw Kerk­bestuur