Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Aktie Kerkbalans 2016

Welke inspiratie geeft u door?

gepubliceerd: zaterdag, 23 januari 2016
Aktie Kerkbalans 2016

De kerk is een plek die inspireert. Troost, saamhorigheid, sacramenten, het gebouw - ze geven bezieling voor het leven van elke dag. Geef die inspiratie door. Geef aan Kerkbalans.

Mooie momenten van troost, saamhorigheid of stilte delen we met elkaar. Ze inspireren ons om het goede te doen. Samen zijn we een parochie waar God wordt gezocht en gevonden.

Onze kerk inspireert en is een onmisbare pijler in ons bestaan.

Om te kunnen blijven inspireren, is geld nodig.

Want het gebouw waar onze parochie samenkomt, de verwarming, verlichting, het personeel en de muziek - het kost geld. Kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden en u en vele anderen welkom te heten.

Hoe je bijdraagt in de inspiratie van onze kerk

Je kunt je bank opdracht geven per jaar, halfjaar, kwartaal, maand een vast bedrag aan onze parochie over te maken, of onze parochie volmacht geven dit te doen.

Onze rekeningnummers zijn: Rabobank NL13RABO0359603459 en NL16INGB0000155320 beiden t.n.v. St. Pancratius Parochie te Amsterdam.

Je bent vrij zelf de hoogte van je Kerkbijdrage te bepalen, dus geef zoveel als je kunt missen.

Bedankt!

Ook de Belastingdienst helpt een handje mee

Je kunt je bijdrage als periodieke gift geven. Dan maak je gedurende vijf jaar hetzelfde bedrag over aan onze kerk, en kan dan bij de belastingaangifte volledig worden afgetrokken van de inkomsten.

Je hoeft dus geen rekening te houden met de drempel van 1 procent (minimaal € 60) en het maximum van 10 procent van het verzamelinkomen. Dat levert u in veel gevallen fiscaal voordeel op.

Via Schenkservice kunt je heel eenvoudig uw voordeel berekenen.

Een over­een­komst kun je via een email aan info@pancratiussloten.nl aanvragen. De over­een­komst geldt voor alle periodieke giften aan onze parochie: Actie Kerkbalans, maar ook voor bijdragen aan Vastenactie en Adventsactie.

Meer weten? Informeer bij de penning­mees­ter van de parochie naar de moge­lijk­he­den of bij de Belastingdienst.