Tijdens de kerstvieringen is er een extra collecte voor het Ambon Adoptieproject van Mgr. Andre Sol uit Ambon gehouden. Pater Kees Böhm MSC, lid van de zelfde orde en ook woonachtig op de Molukken schreef ons namens Mgr. Sol een dankbrief. "> Tijdens de kerstvieringen is er een extra collecte voor het Ambon Adoptieproject van Mgr. Andre Sol uit Ambon gehouden. Pater Kees Böhm MSC, lid van de zelfde orde en ook woonachtig op de Molukken schreef ons namens Mgr. Sol een dankbrief. " /> Pancratiusparochie Sloten - Nieuws

Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Dankbrief namens Mgr. Andre Sol

kerstcollecte voor www.ambonadoptieproject.nl

gepubliceerd: dinsdag, 23 februari 2016
Mgr. Andre Sol
Mgr. Andre Sol

Tijdens de kerst­vieringen is er een extra collecte voor het Ambon Adoptieproject van Mgr. Andre Sol uit Ambon gehouden. Pater Kees Böhm MSC, lid van de zelfde orde en ook woo­nachtig op de Molukken schreef ons namens Mgr. Sol een dankbrief.

 

Ambon, 13 februari 2016

 

Geachte pastores en parochianen.

Reeds enige tijd geleden – om precies te zijn op 31 december 2015 – werd door u aan de missieprocuur te Tilburg afgedragen de som van € 1.564,45 (duizend vijfhonderd vierenzestig Euro en vijfenveertig cent) voor de adoptiekinderen van Mgr. A. Sol te Ambon. Wegens een reorganisatie van de financiën bij de MSC in Tilburg, bereikte dit bericht ons pas onlangs.

Ik weet dat dit een jaarlijkse bijdrage is voor dit speciale werk van Mgr. Sol hier in de Molukken, en – als ik mij niet vergis – ieder jaar nog heeft Mgr. Sol u zelf kunnen bedanken voor deze vorstelijke gift.

Doch de situatie heeft zich inmiddels gewijzigd. Zoals u wellicht bekend is, heeft Monseigneur jongsleden 19 oktober zijn honderdste verjaardag herdacht (hetgeen hier uitbundig is gevierd). En dit is wel een leeftijd waarbij je nogal wat moet inleveren. Zo ook gaat het brieven-schrijven hem niet meer zo goed af. En hoewel zijn naam nog hierboven aan de brief prijkt, toch heeft hij het aan mij toevertrouwd u allen een woord van dank te schrijven.

Wij tweeën zijn de laatsten van de hele rij Nederlandse mis­sio­na­rissen die sinds 1888 hier in de Molukken het Evangelie verkondigd hebben.

Uit naam van Mgr. Sol en uit naam van alle kinderen die van deze gift mogen profiteren, zeg ik u van harte dank.

Weest verzekerd van ons gebed. Mgr. Sol en ikzelf bevelen de parochie­ge­meen­schap St. Pancratius bij de Heer aan.

Vanuit een warm Ambon zenden wij beiden u onze hartelijke groeten.

Pater Kees Böhm MSC

 

Benieuwd naar Mgr. Andre Sol en het Ambon Adoptieproject? Bekijk het filmpje op YouTube:


 www.youtube.com/watch?v=Cicf_mhAfYU