Pancratiusparochie Sloten


link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

De Goede Week 2016

Lijden, sterven en verrijzenis

gepubliceerd: dinsdag, 15 maart 2016
De Goede Week 2016

De Goede Week staat geheel in het teken van het lijden en sterven van Jezus Christus en vormt een belangrijk onderdeel van het Paasfeest in ruime zin. De Goede Week eindigt tijdens de Paaswake. Die wake vormt de overgang naar de blijde viering van de Verrijzenis op zondag: het eigenlijke Pasen. 

Wij vieren in de Goede Week:

Palmpasen

Op zaterdag­avond 19 maart wordt de Palm­zondag­viering gehouden om 19.00 uur met als voorganger kapelaan Henk Versteeg.

Op zondag 20 maart wordt de viering van de Palm­zondag om 10.30 uur gehouden met als voorganger kapelaan Henk Versteeg met begeleiding van ons koor “Vox Laudans” met o.a. enkele koralen uit de Matteüs Passion.

In beide Palm­vieringen gedenkt de Kerk de intocht van onze Heer Jezus in Jeruzalem en bestaat uit de volgende delen:- Zegening van de palmtakken- Bijbellezingen uit het Oude en Nieuwe Testament- Het Passieverhaal volgens Lucas - Waarna de Eucharistie­viering volgt- Na slotritus zullen de palmtakken worden uitgereikt.

Paastriduüm

In het Paastriduüm zal op woensdag­avond 23 maart de Chrisma-mis in de Kathedraal Sint Bavo in Haarlem gehouden worden; aanvangstijd op deze avond is 19.30 uur, waarin de Oliën van onze Kerk gewijd worden om na de viering meegenomen te worden naar de parochies in het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Witte Donderdag

Om 19.00 uur op Witte Donderdag 24 maart viert de Kerk en onze parochie de instelling van de Heilige Eucharistie door onze Heer Jezus, waarin het koor “St. Cecilia” de muzikale ondersteuning geeft en waarin kapelaan Henk Versteeg zal voorgaan. 

In deze viering zal het “Eer aan God” weer even mogen klinken, waarna later het Evangelie volgens Johannes volgt.  Op deze dag vieren alle priesters hun wijdingsfeest.

Goede Vrijdag

De dag na Witte Donderdag herdenkt de Kerk het lijden en sterven van de Heer op Goede Vrijdag.
Deze viering op Goede Vrijdag op 25 maart zal ook weer om 19.00 uur plaatsvinden met als voorganger kapelaan Henk Versteeg en met mede­werking van ons Latijns koor Vox Laudans.

Bij de herdenking van het lijden en sterven van de Heer zal de plechtigheid van Goede Vrijdag bestaan uit drie delen:– Dienst van het woord– Kruisverering– De uitreiking van de Heilige Communie.

Stille Zaterdag

Op de zaterdag in de Goede Week verblijft de Kerk bij het graf van de Heer, ziet Zij terug op Zijn lijden en sterven.Deze zaterdag wordt ook wel de Stille Zaterdag genoemd, omdat de Kerk zich dan onthoudt van de viering van de Heilige Eucharistie.De Kerk­gemeen­schap ziet dan uit naar de verrijzenis van de Heer, als dan het ogenblik is aangebroken van de Paasvreugde, welke vijftig dagen zal duren.

Paaswake

In de Heilige nacht van zaterdag­avond 26 maart viert de Kerk de Verrijzenis van de Heer in de “Paaswake”. De aanvangstijd is 21.00 uur met begeleiding van “St. Cecilia” en hierin zal kapelaan Henk Versteeg wederom voorgaan.

De Paaswake bestaat uit drie of vier delen:

  • De lichtritus en de aankondiging van het Paasfeest
  • De Dienst van het woord
  • Als er dopelingen zijn: de viering van het doopsel)
  • De viering van de Heilige Eucharistie

Pasen

Op Eerste Paasdag begint de Zomertijd. De klok gaat een uur vooruit. 2 uur wordt 3 uur.

Wij vieren zondag­morgen 27 maart vreugdevol de verrijzenis van Jezus Christus. De viering start om 10.30 uur; de voorganger is pater Louis Mulder en de viering wordt muzikaal begeleid door ons Latijnse koor Vox Laudans. 

De parochie vraagt u al deze avonden zowel op de Witte Donderdag als op de Goede Vrijdag en de Paaswake op zaterdag­avond mee te vieren, omdat dit de bronnen zijn, waarop ons geloof is gegrondvest om samen Paasfeest te kunnen  vieren!    

U bent dus van harte uitgenodigd!!!