Het is mooi weer, eindelijk zomer, dus voor velen van ons vakantietijd!"> Het is mooi weer, eindelijk zomer, dus voor velen van ons vakantietijd!" /> Pancratiusparochie Sloten - Nieuws

Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Nieuws van het parochiebestuur

gepubliceerd: zaterdag, 23 juli 2016
Nieuws van het parochiebestuur

Beste mede-parochianen,

Het is mooi weer, eindelijk zomer, dus voor velen van ons vakantietijd zo ook voor ons koor Vox Laudans. Bob Bekker zal ons op het orgel begeleiden op zondag 31 juli en zondag 7 augustus.

Het Nederlands koor st. Cecilia zingt zondag 24 juli nog en is dan ook weer koffie in ons parochiehuis. Daarna gaan zij ook zij op een welverdiende vakantie en zijn op 11 september met hun onder­steuning weer in onze kerk.

We wensen de koorleden maar ook een ieder die op vakantie gaat goed weer, goede reis en behouden thuiskomst.

Werkzaamheden

De firma Pronk is ondertussen ook weer klaar met onze toren en zijn we weer bestand tegen regen en wind, de firma Koenen is nog druk bezig in de pastorie, de elektricien is klaar met het vernieuwen van de installatie, de stukadoor heeft alle muren en plafonds gestukt en op de 1e verdieping is de centrale verwarming bijna klaar, het dubbel glas is geplaatst, de badkamer en toilet vernieuwd en de keuken is geplaatst dus lopen de ondernemers goed op schema. Na de bouwvak­va­kan­tie gaat de schilder aan het werk en dat is nog een hele klus, alles binnen en buiten en gaat de stratenmaker voor de pastorie het pad vernieuwen en privé parkeer­plaatsen maken voor de huurders, de familie Fabriek-de Jong. Vooralsnog is 1 november de streefdatum dat alles klaar is maar het kan ook eerder zijn afhankelijk hoe een en ander verloopt.

Hoogfeest van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming

Zaterdag 14 augustus en zondag 15 augustus wordt in onze kerk ook het hoogfeest van Onze Lieve Vrouw ten Hemel opneming gevierd.

Maandag kunt u ook naar de Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo waar naar traditie het Hoogfeest van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming groots wordt gevierd, om 11.30 uur Rozenkransgebed, om 12.00 uur Heilige Mis met Mgr. Hendriks als hoofd­cele­brant en om 14,45 uur Plechtig Marialof.

Runxputlezing in Heiloo

Dit jaar wordt de Runxputlezing op zondag 4 sepember as. verzorgd door de theoloog, Peter Vermaat. Hij zal in zijn Runxputlezing ingaan op het leven van de Nedelandse martelaar Titus Brandsma, die in de tweede wereld­oor­log vermoord is omwille van zijn redactioneel verzet tegen het Naziregime. De lezing begint om 14.00 uur

Westfriese Bedevaart

Zondag 18 september 2016 wordt voor de 109e keer de Westfriese Bedevaart naar Onze Lieve Vrouw ter Nood georga­ni­seerd. Mensen van binnen en buiten Westfriesland komen naar Heiloo om op voorspraak van Maria te bidden tot God, te danken, om troost en rust te vinden, of gewoon om de liefdevolle nabijheid van de Hemelmoeder bijzonder te ervaren. Er zijn zoveel redenen om tot Maria te gaan, zeker in deze tijd.

Het dag­pro­gramma is: 10.30 Heilige Mis met Mgr. Hendriks als hoofd­cele­brant; 11.45 Pauze met biecht­gele­gen­heid; 12.45 Stille Aanbidding; 13.15 Plechtig Marialof met Rozenkransgebed.

Kerkbijdragen

Als u nog wat over heeft van uw vakantiegeld denkt u dan nog aan uw bijdrage Kerkbalans. Uw parochie is u er dankbaar voor.

En last but not least

U weet het al maar we zijn nog steeds op zoek naar vrij­wil­lig­ers, koster, lector, tuinmannen, meldt u bij een van de kosters of het kerk­bestuur, in overleg is alles mogelijk.

Uw Kerk­bestuur