Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Pastoor Theo Bankras 55 jaar priester

Tevens 30-jarig jubileum als pastoor van de St. Pancratiusparochie

gepubliceerd: maandag, 24 juni 2013

Theo Bankras, pastoor van de St. Pancratius­parochie te Amsterdam-Sloten vierde het weekend van 1 en 2 juni 2013 zijn 55-jarig priesterjubileum. Daarnaast vierde de parochie in dankbaarheid het feit dat hij 30 jaar pastoor van de St. Pancratius­parochie is.

Pastoor Theo Bankras is 30 november 1928 in Venhuizen geboren; heeft zijn priester­oplei­ding op het Seminarie te Haarlem gekregen en is 31 mei 1958 in de kathedraal van Haarlem tot priester van het Bisdom Haarlem gewijd. Na parochies in Uitgeest, Amsterdam en Breezand bediend te hebben, werd hij 2 oktober 1983 benoemd tot pastoor van de St. Pancratius­parochie.

Toentertijd was het nog een parochie met voornamelijk parochianen met een agrarische achtergrond en kerk­gangers uit Badhoevedorp en de Lijnden. Amsterdam had zich kandidaat gesteld voor de Olympische Spelen in 1992 en het tuinbouwgebied Sloten zou Olympisch dorp worden. In 1986 werden de Spelen aan Barcelona toegewezen. De gemeente Amsterdam besloot het gebied toch versneld te ontwikkelen tot woningbouwgebied waarna het karakter van het parochie veranderde en veel parochianen verhuisden.

Pastoor Theo Bankras heeft zich in de loop van de tijd aan allerlei ont­wik­ke­lingen moeten aanpassen; de veranderingen in de maat­schappij, de positie van een pastoor en de veranderingen in de Kerk hebben veel van hem gevraagd maar hij heeft altijd een weg gevonden om vol overtuiging priester in de Rooms Katholieke kerk te blijven en zijn parochianen in veranderende en soms ook hectische tijden te blijven inspireren. Bekijk ook het filmportret dat van hem werd gemaakt:

Bestuur, vrijwiligers en parochianen van de St. Pancratius­parochie zijn dankbaar voor de trouwe inzet van pastoor Theo Bankras en bewonderen hem voor het feit dat hij op hoge leeftijd een herder voor de mensen wil zijn die aan zijn hoede zijn toevertrouwd.