Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Terugblik op de jubileumviering

gepubliceerd: maandag, 24 juni 2013
Terugblik op de jubileumviering

Dank.. Dank en nog eens dank, dat vervult mij het meest.

Dank: allereerst naar onze Lieve Heer. Dat Hij mij zoveel levensjaren heeft geschonken en zoveel goede meelevende mensen in al die jaren maar ik heb dat toch heel sterk ervaren op 1 en 2 juni.

Hoogte­punten waren de Eucha­ris­tie­vieringen. Een prachtig versierd priesterkoor. De koren: zaterdag­avond ons St. Ceciliakoor. Als ik eraan denk dat het koor een paar jaar terug op het punt stond om te stoppen. En als je ze zaterdag hoorde zingen!!  Hart verwarmend… Parochianen en “gasten” enthousiast. Wat deed het goed de sacramentsliedjes weer te zingen. En het Lourdeslied en het Tantum Ergo. Koorleden: bedankt!! Bloemschiksters: bedankt! Verzorgsters van de liturgieboekjes: bedankt!

Zondag een heel andere viering met ons Vox Laudans koor. Ze zongen de sterren van de hemel. Een daverend applaus aan het eind… Nogal wat gasten zeiden: ‘Wat een koor hebt u. Daar mag u trots op zijn’ Wel dat ben ik met de beide koren.

Dank de sprekers na de vieringen. En wat gezellig waren de recepties in ons parochiehuis. Dank, dank aan ons kerk­bestuur die dat verzorgde. Dank aan de bedienden.. En dank aan u die er kwam. Ik heb er intens van genoten.

Dan de vele tekens van meeleven. Van de Bisschop en Staf van het Bisdom een dankbrief - felicitatiebrief en bloemen. Mgr. Hendriks kwam per­soon­lijk feliciteren. Hij was de celebrant in de Vredes­kerk en bij de Sacramentsprocessie.

Mgr. Burgsteden was zondag in de Eucha­ris­tie en kwam nog even de sfeer opsnuiven bij de receptie. Van de Deken een felicitatiebrief, hij was op vakantie in Oostenrijk.

Wat een brieven en kaarten heb ik gehad. Overweldigend… Een 30 uit Breezand. Niet vergeten!!!

Soms werd ik er heel emotioneel onder. Een moeder schreef: ‘voor mij en de kinderen was u als pastoor top!!! Tja, wat ik van u, parochianen, aan meeleven heb ontvangen… Door uw komst in de Eucha­ris­tie­vieringen, door uw komst op de recepties, door uw brieven en kaarten en…. voor uw gaven voor een nieuwe fiets. Ik moet nu nog vele brieven en kaarten openen maar wat ik al gezien heb: ‘heel, heel veel dank!!!’

De dag kon ik afsluiten met familie en vrienden en vriendinnen in de Halve Maen. Uiterst gezellig zo samen te zijn. En wij hebben er heerlijk gegeten. Een heel weldadige slot van een prachtig feest.

Dank dus… Dank aan de Lieve Heer en dank aan allen en iedereen die het voor mij tot onvergetelijke dagen maakte. Ik hoop dat ik nog een paar jaar zo’n gelukkige priester mag zijn als ik de voorbije 55 jaar ben geweest.

Prettig weekeinde. Uw parochiepriester.

Pastoor Th. J. Bankras